Kursplan för Tillämpad industriell ekologi

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied industrial ecology
 • KurskodENM021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp
  0207 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 27 Maj 2024 em J
  • 06 Okt 2023 fm J
  • 20 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna FFR160 Sustainable development och FFR166 Science of environmental change eller motsvarande. Det är rekommenderat men inte nödvändigt att ha tagit kursen VMI010 Environmental systems analysis.

  Syfte

  Syftet med kursen är att studenterna skall få kunskap och färdigheter om ett urval analytiska verktyg och metoder som tillämpas inom Industrial Ecology för att kunna utvärdera kritiska aspekter av hållbarhet, med fokus på miljöpåverkan och resursanvändning, och för att kunna föreslå åtgärder i riktning mot hållbar utveckling. Fokus är på tekniska system och livscykler för resurser och produkter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva området industriell ekologi, inklusive dess historia och nuvarande användning;
  • förklara, identifiera och bedöma kritiska aspekter av hållbarheten hos material och teknologier;
  • beskriva materialflöden i samhället för en uppsättning material ur ett hållbarhetsperspektiv;
  • ta fram och använda enkla modeller av material och teknologier för att bedöma och hantera komplexa fenomen, problem och situationer även med begränsad information;
  • beskriva och förklara egenskaperna (t.ex. syfte, avsedda användare, systemgränser, dimensioner) för olika sätt att göra hållbarhetsbedömning inom industriell ekologi inklusive deras styrkor och begränsningar;
  • använda materialflödesanalys (MFA) och teknologibedömning (TA) tillsammans med hållbarhetsindikatorer och scenarioanalyser för att genomföra hållbarhetsbedömningar, inklusive etiska aspekter;

  • förklara hur metodval och antaganden påverkar hållbarhetsbedömningar inom industriell ekologi, inklusive MFA och TA;

  • klart och otvetydigt presentera slutsatser, och kunskapen och logiken som ligger till grund för dessa.

  Innehåll

  I kursen ingår:

  • området Industrial Ecology;
  • ett urval av analytiska verktyg och metoder inom Industrial Ecology som tillämpar ett systemperspektiv för att analysera och föreslå åtgärder för samhälleliga och industriella aktiviteter och deras påverkan på naturen: materialflödesanalys, indikatorer, teknikutvärdering (technology assessment) och scenarier;
  • etikanalys;
  • resultaten i projektet om samhällets ämnesomsättning av en uppsättning material från ett hållbarhetsperspektiv;
  • resultaten i projektet om teknikutvärderingar av en uppsättning produkter från ett hållbarhetsperspektiv.

  Organisation

  I kursen ingår: föreläsningar, seminarier, projekt och en skriftlig tentamen. Projekten genomförs i grupp och presenteras muntligt.

  Litteratur

  Litteratur görs tillgänglig på kursens websida under kursens gång.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Krav för godkänd kurs är:

  • godkända seminarier och projekt (4,5 p);
  • godkänd skriftlig tentamen (3 p).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.