Kursplan för Konstruktion av monolitiska integrerade mikrovågskretsar (MMIC)

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign of monolithic microwave integrated circuits (MMIC)
 • KurskodEME110
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29143
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0103 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Microwave Engineering (MCC121) och Active Microwave Circuits (EME102).

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en förståelse för konstruktion och tillverkning av monolitiska integrerade mikrovågskretsar (MMIC), samt olika metoder för att analysera ickelinjära mikrovågskretsar och olika halvledarteknologier. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • analysera grundläggande byggblock för RF-kretsar (lågbrusiga förstärkare, effektförstärkare, frekvensblandare, frekvens-multiplicerare och oscillatorer) för trådlösa kommunikationssystem.
  • konstruera och layouta en MMIC med hjälp av professionella CAE-verktyg.
  • beskriva forskningsfältet och bästa tillgängliga teknik för trådlösa sändtagare (transceivers) för frekvenser upp till 300 GHz.
  • skriva ett manuskript för en vetenskaplig tidskrift eller konferens.
  • muntligt presentera konstruerad MMIC.

  Innehåll

  • Sändare/mottagare arkitekturer.
  • Modellering av passiva och aktiva komponenter och deras betydelse för en lyckad kretskonstruktion.
  • Byggblock såsom oscillatorer, blandare, frekvens-multiplicerare och dividerare, lågbrusiga förstärkare och olika klasser av effektförstärkare.
  • Kisel-baserade MMIC/RFIC-teknologier, GaAs, InP och halvledarmaterial med stora bandgap.

  Organisation

  föreläsningar 22h
  övningar 10h
  CAD-laborationer 10h

  Litteratur

  Kompendium, föreläsningsanteckningar, artiklar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hemuppgifter tillsammans med litteraturstudier och konstruktionsarbete.
  Godkända laborationer.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-08-15: Examinator Examinator ändrat från Herbert Zirath (zirath) till Gregor Lasser (lasser) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]