Kursplan för Aktiva mikrovågskretsar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnActive microwave circuits
 • KurskodEME102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0211 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 14 Mar 2024 fm J
  • 19 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i kretsteori, analog elektronik, halvledarkomponenter, komplexa variabler och funktioner, transmissionsledningsteori, elektromagnetisk fältteori och mikrovågsteknik.
  Rekommenderade kurser är: Elektromagnetiska vågor och komponenter (RRY036); eller Högfrekvensteknik (EEM021); eller Analog konstruktion (LET563/LET564) och helst Mikrovågsteknik (MCC121).

  Syfte

  Syftet med kursen är att lära sig att designa aktiva mikrovågskretsar; såsom förstärkare, oscillatorer, multiplikatorer, och blandare.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Analysera tvåportar med avseende på förstärkning, brus, stabilitet och stående-våg (VSWR) förhållande
  2. Tillämpa tvåports teori för inbäddning, de-inbäddning och sammankoppling av komponenter
  3. Tillämpa transistormodeller för representation av mikrovågstransistorer
  4. Designa och karakterisera en RF / mikrovågsförstärkare (m.a.p. förstärkning, brus, effekt, bandbredd, VSWR)
  5. Designa en RF / mikrovågsoscillator för lågt fasbrus
  6. Extrahera småsignal-transistor modellparametrar från S parameter mätningar
  7. Extrahera storsignal-transistor modellparametrar från transistors DC egenskaper och bias-beroende småsignal S-parametrar
  8. Designa och analysera ickelinjära kretsar såsom blandare och frekvensmultiplikatorer

  Innehåll

  Kursen behandlar analys och design av mikrovågskretsar, i synnerhet förstärkare men även oscillatorer och ickelinjära kretsar så som blandare och multiplikatorer.

  Specifikt innehåll: Tvåportsteori, impedansanpassning, stabilitet, avvägning mellan brus/förstärkning, förstärkardesign, oscillationsvillkor, bredbandsförstärkare, Bode-Fano kriteriet, Effektförstärkare, mikrovågsoscillatorer, blandare, multiplikatorer och ickelinjär simuleringsteknik.

  Kursen innehåller två laborationer
  1. Design av en transistorbaserad mikrovågsförstärkare med hjälp av modern kommersiell mjukvara
  2. Montering av designad förstärkare och mätning för att kontrollera dess simulerade prestanda

  Kursen innehåller två hemuppgifter
  1. Design av en brusoptimerad småsignalförstärkare
  2. Övning i storsignalmodellering och ickelinjära simuleringar, utförs i grupper om 2

  Organisation

  Föreläsningar 32 timmar (Dan Kuylenstierna, Vincent Desmaris)
  Övningar 28 timmar (Martin Mattsson)
  Laborationer 8 timmar (Martin Mattsson)
  Hemuppgifter X timmar (Cristian Lopez)

  Litteratur

  David M Pozar, Mikrovågsteknik, 4: e upplagan, Wiley,
  2011 (ISBN: 978-0-470-63155-3).
  Föreläsningsanteckningar
  Vetenskapliga och tekniska dokument
  Tillval: Guillermo Gonzalez, Mikrovågsugn Transistor Amplifiers: analys och design

  E-böcker tillgängliga från Chalmers bibliotek
  Steve Cripps, RF effektförstärkare för trådlös kommunikation, andra upplagan, 2006
  (E-bok ISBN 9781596930193)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Denna kurs innehåller följande betygsgrundande element

  • Skriftlig tentamen
  • Två laborationer
  • Hemuppgift i förstärkardesign
  • Hemuppgift i storsignalmodellering och ickelinjär simulering
  Examinationen är uppdelad i två moduler. De två laborationerna utgör en modul på 1.5hp som betygssätts med G eller U. Övriga element i kursen examineras i en modul av 6 hp betygsatt med 3,4,5 baserat på sammanvägt resultat från hemuppgifter och skriftlig tentamen. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.