Kursplan för Introduktion till medicinteknik: digital

Kursplan fastställd 2024-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to biomedical engineering: Digital
 • KurskodEEN225
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50131
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkunskaper i signalbehandling eller linjära transformer och elektriska kretsar. Bakgrund i matematik motsvarar vad som erhålls efter 2 år vid ingenjörsprogrammen på Chalmers.
Rekommenderad förkunskap: TMA982 - Linjära system och transformer.

Syfte

Kursens syftar till att introducera viktiga medicintekniska begrepp och metoder samt att skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med mätning, analys och påverkan av fenomen i människokroppen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten
 • känna till människokroppens olika organsystem och hur de fungerar ihop
 • ha grundläggande kunskaper inom, bioinstrumentering, sensorer och biosignaler och medicinsk bildgivning samt att kunna beskriva hur man använder dessa inom diagnostik och behandling
 • känna till grundläggande principer för hur olika kroppsfenomen kan mätas och analyseras genom insikter om kroppens såväl mekaniska som elektriska egenskaper.
 • kunna förenklat beskriva krav som ställs på system för diagnostik och behandling i sjukvården.
 • översiktligt beskriva principer för moral och etik och patientsäkerhet inom medicinområdet.
Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten
 • kunna analysera medicintekniska system och förstå deras begränsningar och möjligheter.
 • kunna bryta ned medicintekniska problem i mindre delproblem.
 • kunna göra översiktlig analys av mekaniska och elektriska frågeställningar relaterade till kroppen.
 • kunna tillämpa teoretiskt sina kunskaper inom bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler och medicinsk bildgivning för att beskriva hur olika medicintekniska lösningar fungerar.
 • grovt kunna bedöma rimligheten i medicintekniska lösningar utifrån moral, etik och jämlikhet.
 • översiktligt kunna diskutera etik, moral, jämlik vård och patientsäkerhet

Innehåll

 • Grundläggande anatomi och fysiologi
 • Aspekter inom etik, moral och patientsäkerhet
 • Grunder inom bioinstrumentering, sensorer och medicinsk signalbehandling
 • Grunder inom medicinska bildgivningstekniker och bildbehandling
 • Grundläggande behandlingsmetoder
 • Grundläggande förståelse för processer för framtagning av medicintekniska produkter

Organisation

Undervisningen ges i form av inspelade föreläsningar.
 • Grundläggande anatomi och fysiologi
 • Människan som elektriskt system
 • Etik, moral, likabehandling och patientsäkerhet
 • Grunder inom bioinstrumentering och sensorer
 • Medicinska signaler och signalbehandling
 • Medicinska bildgivningsmetoder och bildanalys
 • Behandlingsmetoder
 • Utvecklingsprocessen för en medicinteknisk produkt

Litteratur

Enderle J., Blanchard S.M., Bronzino J., "Introduction to Biomedical Engineering, Third Edition", Academic Press, 2012.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.