Kursplan för Medicinska bildsystem

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMedical imaging systems
 • KurskodEEN180
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73118
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0222 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 12 Jan 2024 em J
  • 03 Apr 2024 em J
  • 28 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  EEN080 Inledande medicinteknik och SEE120 Medicinsk bildbehandling.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är för studenten att kunna förklara ingenjörsaspekter av både nutida och toppmoderna teknologier som används för att skapa medicinska bilder. Syftet är att lära sig hur rådata bildas, samlas in och rekonstrueras till medicinska bilder i vanliga bildsystem så som DT, röntgen, SPECT, PET, MRI och ultraljud, och också kunna realisera och verkställa enkla versioner av rekonstruktionsalgoritmer i kod. Därtill är syftet att kunna förklara skillnader i datauppkomst mellan de olika bildsystemen och hur de olika systemen används kliniskt. Studenten förväntas förklara och ge exempel på hur medicinska bilder används av läkare för att bekräfta och karaktärisera ett medicinskt tillstånd, planera behandling och utvärdera behandlingsrespons.

  Kursen syftar dessutom till att utveckla studentens färdighet i rapportskrivning, programmering med MATLAB eller Python samt utöka sin kunskap och insikt om den roll medicinsk bildteknologi spelar i dagens samhälle.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva den fysikaliska och biologiska bas som ligger till grund för en rad olika nutida och toppmoderna medicinska bildsystem;

  - Beskriva och realisera tekniker och algoritmer som används i bildsystem för att skapa bilder;

  - Visualisera medicinska rådata och rekonstruerade bilder;

  - Jämföra och kontrastera konkurrerande bildmetoder;

  - Realisera flertalet bildrekonstruktionsalgoritmer i mjukvara;

  - Förklara bildartefakters ursprung och vilken effekt de har på bilder;

  - Beskriva tillämpningar för olika bildsystem och diskutera deras brister och tillkortakommanden (t.ex. för att detektera och karaktärisera onormal vävnad);

  - Diskutera ansvarsfrågor rörande hur medicinska bilder avläses och tolkas för kliniskt beslutsfattande;

  - Motivera betydelsen av medicinsk avbildning i vårt samhälle idag och i framtiden.

  Innehåll

  Denna kurs omfattar fysikaliska och ingenjörsmässiga aspekter av en rad nutida och toppmoderna tekniker som används för att skapa medicinska bilder, inklusive:

  - Röntgen: Bildfysik, teknik, detektorer, spektra, förstärkare, datortomografi (DT), bildrekonstuktionsalgoritmer, bildartefakter.
  - Nuklearmedicinsk avbildning: Bildfysik, teknik, detektorer, single photon emission computed tomography (SPECT), positronemissionstomografi (PET), bildrekonstuktionsalgoritmer, bildartefakter.

  - Magnetresonanstomografi (MRI): Bildfysik, teknik, instrumentering, bildrekonstuktionsalgoritmer, bildartefakter.

  - Ultraljud: Bildfysik, teknik, instrumentering, bildrekonstuktionsalgoritmer, bildartefakter.

  - Gästföreläsningar som omfattar teknik och användning av mindre vanliga bildsystem.

  - Kursen inkluderar även kliniska tillämpningar av bildsystemen för exempelvis hjärt- och hjärnavbildning.

  Organisation

  Föreläsningar (inklusive gästföreläsningar av experter från industri och sjukvårdssektorn), räkneövningar och praktiska laborationer.

  Litteratur

  - J. L. Prince, J. M. Links, Medical Imaging Signals and Systems, Prentice Hall, 2006.

  - M. Chappell, Principles of Medical Imaging - From Signals to Images, Springer 2019 (available as e-book via the Chalmers library).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  De teoretiska målen utvärderas med en betygsatt tenta i slutet av kursen och de praktiska färdigheterna utvärderas genom tre obligatoriska laborationer. För att få godkänt i kursen krävs en godkänd sluttenta och närvaro vid samtliga laborationer med godkända labbrapporter. Kursbetyg grundas på betyg på sluttenta och laborationernas poäng bidrar till betyg över godkänt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.