Kursplan för Medicintekniska system

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiomedical instrumentation
 • KurskodEEN160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73112
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0221 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
   0321 Tentamen 4,5 hp
   Betygsskala: TH
   4,5 hp
   • 06 Okt 2023 fm J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Medicin för tekniker, Inledande medicinteknik, Medicinsk elektronik.

   Syfte

   Denna kurs utvecklar kunskaper i hur traditionella ingenjörsdiscipliner, sensorer och komplexa system används för klinisk diagnostik och behandling, genom att till exempel diskutera biopotentialer, blodtryck och blodflöde. Vidare syftar kursen till att ge djupare praktisk kunskap kring elektromyografi (EMG)-förstärkare och studenterna får fördjupa sig i ett specifikt medicintekniskt system genom projektarbete. Ett annat syfte är att öva förmågan att förmedla information på ett effektivt sätt. 

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • förklara hur sensorer och mätsystem kan användas för att monitorera fysiologiska funktioner i människokroppen, hur dessa data kan användas för att förbättra och bekräfta beslut av sjukvårdspersonal, samt i vissa tillämpningar analysera vad som begränsar systemens prestanda;
   • beskriva hur ett medicintekniskt system används i utvalda tillämpningar, visa medvetenhet om genusaspekter inom forskning och utveckling, samt hur systemet används med avseende på jämlikhet;
   • beskriva, simulera, konstruera och använda en biopotentialförstärkare för EMG, samt analysera resultatet;
   • uppskatta och beskriva säkerhetsaspekterna av medicintekniska system;
   • genom muntlig och skriftlig kommunikation, beskriva ett medicintekniskt system och motivera det genom att förklara vilket kliniskt problem som det löser;
   • söka information från relevanta vetenskapliga publikationer under arbete i projektgrupp och integrera innehållet från källorna i sin egen text på ett sakligt och trovärdigt sätt;
   • beskriva hur teknikutvecklingen har påverkat sjukvården historiskt, teknikens roll i sjukvården, samt ge exempel på äldre apparater och teknik som använts länge; samt
   • förklara hur olika vetenskapliga discipliner och förhållningssätt bidrar till utvecklingen av medicintekniska lösningar.

   Innehåll

   Kursen ger en överblick av det medicintekniska fältet från ett system-orienterat perspektiv, främst för klinisk diagnostik genom exempel från klinisk fysiologi (t.ex. elektrokardiografi (EKG), elektroencefalografi (EEG), EMG, respiratoriska systemet, blodtryck, blodflöde). Principer och tekniker som används i elektrofysiologiska mätsystem analyseras, designas och verifieras. De flesta elektroniska utrustningar för medicinskt användande innehåller sensorer, förstärkare, och instrument för lagring och presentation av signalen. Aspekter på dessa enheter och dess användande i diverse medicinska tillämpningar diskuteras. En laborationsdel av kursen innefattar design och verifiering av elektroniken i en biopotentialförstärkare för elektrofysiologiska registreringar av muskelsignaler, dvs en EMG-förstärkare.

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, handledda laborationer och projektarbete i grupp. Mer information ges på kurshemsidan innan kursstart.

   Litteratur

   J.G. Webster, A.J. Nimunkar. Medical Instrumentation: Application and Design, 5th ed, 2020.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   De teoretiska målen examineras med en betygsatt skriftlig tentamen i slutet av kursen. Kursens bedömningsunderlag består även av inlämningsuppgifter, laborationer och ett projektarbete i grupp. Obligatorisk närvaro gäller på laborationerna och projektpresentationer. Slutbetyget på kursen ges genom viktning av betyget på tentamen samt betyget på projektet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.