Kursplan för Inbyggda system

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmbedded control systems
 • KurskodEEN090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 67114
 • Max antal deltagare70 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0220 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • 06 Okt 2023 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i datorteknik motsvarande kurserna LEU432 Grundläggande datorteknik och DAT390 Maskinorienterad programmering, eller motsvarande kunskaper. Dessutom kunskaper motsvarande en kurs i programmering i högnivåspråket C (LEU481 Programutveckling).

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom modellering, analys och implementering av inbyggda styrsystem. Speciell vikt läggs på implementering av realtidsfunktioner i mikrodatorer med flera processorer och fältbusskommunikation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva mjukvaruaspekters påverkan i inbyggda system.
  • förklara koncept inom distribuerade realtidssystem (processer/trådar, prioriteter, schemaläggning) samt realtidsoperativsystem och kommunikationsprotokoll.
  • analysera och lösa schemaläggningsproblem för realtidssystem.
  • skapa realtidssystem som klarar deadline, följer prioriteter och undviker låsningar.

  Innehåll

  • Introducera inbyggda system, parallella processer, delade resurser, och distribuerade system.
  • Introduktion till kritiska regioner, ömsesidig uteslutning, svält, låsning och synkronisering av processer.
  • Utföra schemaläggningsanalys på system som består av flera parallella processer med tidskrav.
  • Struktur på realtidskärna för inbyggda system. 
  • Beskriva och förklara struktur och egenskaper hos fältbuss-protokoll.
  • Utveckla program för distribuerade realtidssystem som består av noder kopplade till en fältbuss.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och projektuppgifter. Laborationsmoment i samband med projektuppgifter och gästföreläsningar har obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Meddelas senare

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkänd skriftlig tentamen, godkända projektuppgifter och godkända inlämningsuppgifter krävs för godkänt betyg på hela kursen. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.