Kursplan för Medicin för tekniker

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMedicine for engineers
 • KurskodEEN085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • InstitutionNEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73116
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0,8 hp0,7 hp
  0220 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp3 hp
  • 10 Jan 2024 fm J DIG
  • 04 Apr 2024 fm J DIG
  • 22 Aug 2024 em J DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga specifika kurskrav. Enbart grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att ge studenterna grundläggande medicinska kunskaper, att förstå människokroppens uppbyggnad och funktion samt kännedom om vanligt förekommande sjukdomar, i relation till framtida yrkesutövning. Kursen syftar även till att göra studenten förtrogen med grundläggande medicinsk terminologi samt att förbereda studenten för fortsatta studier inom medicinteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  Kunskap och förståelse     
  - redogöra för funktionen hos celler, vävnader och organ samt generella fysiologiska styrmekanismer
  - översiktligt beskriva människokroppens uppbyggnad samt identifiera organ och vävnadsstrukturer i tvärsnittsavbildningar

  Färdighet och förmåga
  - förklara och använda grundläggande medicinsk terminologi
  - kommunicera medicinska frågor med andra yrkeskategorier inom sjukvården
  - använda sina medicinska kunskaper som utgångspunkt för att diskutera normala funktioner hos kroppens olika organ och patofysiologiska konsekvenser av störningar i dessa funktioner

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  - resonera kring betydelsen av ämnet inom framtida yrkesutövning
  - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
  - reflektera över kunskaper som rör frågeställningar inom medicin av relevans för medicinteknik.

  Innehåll

  Kursen innehåller grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion (anatomi, histologi och fysiologi) samt kännedom om vissa vanligt förekommande sjukdomar. Studenterna tränas i att identifiera organ och vävnadsstrukturer i tvärsnittsavbildningar. Föreläsningar blandas med demonstrationer/laborationer samt seminarier för att belysa och integrera de teoretiska kunskaperna. I kursen ingår även ett antal fall-baserade föreläsningar/studiebesök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där studenterna ges möjlighet att få en allmän kännedom om sjukvårdens organisation, yrkesfunktioner samt patientens väg genom vårdförloppet. I anslutning till de fall-baserade föreläsningarna/studiebesöken erbjuds quiz-frågor, som kan ge bonuspoäng på den avslutande tentamen.

  Organisation

  Ansvarig institution är Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
  Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner/demonstrationer/laborationer/seminarier i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kurshemsidan före kursstart.

  Litteratur

  Se kurs-PM för litteraturlista samt föreläsningsmaterial.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen. Quiz i anslutning till fall-baserade föreläsningar är frivilliga och kan ge bonuspoäng på tentamen.
  Deltagande i demonstrationer/laborationer/seminarier/grupparbeten är obligatoriskt.
  Andra examinationsformer kan förekomma såsom:
  - redovisningar av laborationer/demonstrationer/seminarier/grupparbeten
  - annan dokumentation av kunskapsutvecklingen
  Detaljerad information om examinationen ges på kurshemsidan före kursstart.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-12-15: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 3 timmar av Jonna Renström
    [2024-01-10 6,0 hp, 0220]