Kursplan för Projektkurs i kommande fordonsteknologi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in emerging automotive technologies
 • KurskodEEN055
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Certifikat på godkänd kurs för micromastern i Emerging automotive technologies (i sin helhet).

   Syfte

   Syftet med kursen är att befästa och fördjupa kunskaperna från Micromasterprogrammet "Emerging Automotive Technologies".

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Tillämpa kunskaperna från Micromasterprogrammet "Emerging Automotive Technologies" i praktiska laborationer och/eller datorprojekt
   - Visa förståelse för hur teorin inom fordonsteknik kan tillämpas och hur den praktiskt implementeras i fordonsindustrin.

   Innehåll

   Tillämpningar och fördjupning inom ämnesområdet för Micromasterprogrammet.

   Organisation

   Individuellt projekt utformat i samråd med kursens examinator.