Kursplan för Utveckling av medicintekniska produkter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2024-03-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDevelopment of medical devices
 • KurskodEEN040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMED
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 41111
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Medicinsk elektronik eller motsvarande.

Syfte

Syftet av kursen är att ge specifik kunskap om idéformande, skapande och certifiering av medicintekniska produkter, inklusive produktutvecklingsprocedurer

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • utforska implementeringen av tekniker inom det medicinska området med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter;
 • klassificera en medicinsk produkt enligt europeiska och amerikanska regelverk;
 • implementera en verifierings- och valideringsplan för en medicinteknisk produkt;
 • bedöma vilken typ av tester som behövs för verifiering och validering av en medicinteknisk produkt;
 • utföra riskbedömningar av medicintekniska produkter;
 • genomföra projekt som uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga kraven för medicintekniska produkter och visa medvetenhet om etiska aspekter inom forskning och utveckling;
 • konfrontera kriterier i beslutsprocessen och göra bedömningar utifrån information som kan vara ofullständig eller begränsad inom området medicinteknik;
 • tillämpa tidigare utvecklade kunskaper och färdigheter för att arbeta med tekniska lösningar inom medicin genom att kritiskt granska etiska, juridiska och sociala aspekter inklusive likabehandling och jämställdhet;
 • identifiera värdeskapande för externa intressenter;
 • söka och skaffa information från relevanta vetenskapliga publikationer när du arbetar i ett projektteam;
 • Beskriv i muntliga presentationer och skriftlig rapport en utvecklingsprocess för medicintekniska produkter;
 • reflektera över egen och andras förmågor och roller i relation till projektarbete;
 • Förstå begreppen och mätningen av jämlikhet inom hälso-och sjukvården.

Innehåll

Studenten kommer att lära sig hur man skapar en medicinteknisk produkt från idé till validering. Utveckling av medicintekniska produkter med aspekter om: produktutvecklingsprocedurer, certifiering (riskbedömning och klassificering enligt tillämpliga regelverk), verifiering med olika typer av tester (livstidsuppskattning, elektromagnetisk strålning, diagnostisk noggrannhet etc), och validering med kliniska studier.

Den här kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Det betyder att i) studenterna aktivt påverkar och driver sina projekt, ii) kursen har ett explicit fokus på studenternas förmågor och arbetsmetoder, och iii) lärandeaktiviteterna syftar till att simulera ett verkligt projekt med verkliga problem så mycket som möjligt.

Den är en projekt-baserad kurs. Studenter kommer att ta med en idé för en medicinsk produkt och gå genom utvecklingsprocessen till en potentiell produkt. Dock kommer de inte att bygga och utveckla en riktig produkt. Vi uppmuntrar studenter att utforska sina egna idéer för utvecklingen av en medicinsk produkt. För de som inte har sina egna idéer, fallstudier/projekt kommer att tillhandahållas.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, projektarbete och laborationer.

Varje vecka hålls tre föreläsningar. På de första två föreläsningarna (tisdagar och onsdagar) kommer nya begrepp att introduceras av gästföreläsare från medicinteknikindustri. På den tredje föreläsningen (fredagar) ska studenter presentera hur de har applicerat begreppen i deras projekt.

Litteratur

Durfee and Laizzo, Medical Device Innovation Handbook, University of Minnesota, 2017. Boken är tillgänglig som PDF dokument och kan laddas ner från kurshemsidan på Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsättningen baseras på den skriftliga projektrapporten och den muntliga presentationen. Dessutom innehåller kursen obligatoriska laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-03-26: Block Block D tillagt av Kirstin Ahmed
   [Kurstillfälle 1]