Kursplan för Utveckling av medicintekniska produkter

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDevelopment of medical devices
 • KurskodEEN040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 10112
 • Max antal deltagare30 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
  0219 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen Medicinsk elektronik eller motsvarande.

   Syfte

   Kursens mål är att ge specifik kunskap om idéformande, skapande och certifiering av medicintekniska produkter, inkluderat produktutvecklingsprocedurer.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • utforska implementering av teknologier inom medicinområdet;
   • klassificera en medicinteknisk produkt enligt regelverk i Europa och USA;
   • implementera en verifikations- och valideringsplan för en medicinteknisk produkt,
   • bedöma vilka typer av tester som är nödvändiga för verifikation och validering av en medicinteknisk produkt;
   • genomföra riskbedömning av medicintekniska produkter;
   • implementera projekt som möter tekniska och säkerhetsaspekter för medicintekniska produkter;
   • konfrontera kriterier i beslut-processer, och göra bedömningar från information som kan vara inkomplett eller begränsad inom medicinteknikområdet;
   • applicera tidigare utvecklade kunskaper och förmågor för att arbeta med ingenjörslösningar inom medicin;
   • identifiera värdeskapande för externa stakeholders;
   • söka och inhämta information from relevanta vetenskapliga publikationer vid arbete i projektgrupp;
   • i muntlig presentation och skriftlig rapport på engelska, beskriva en medicinteknisk produkts utvecklingsprocess; och
   • reflektera på egna och andras förmågor och roller i relation till projektarbete.

   Innehåll

   Studenten kommer att lära sig hur man skapar en medicinteknisk produkt från idé till validering. Utveckling av medicintekniska produkter med aspekter av: produktutvecklingsprocedurer, certifiering (riskbedömning och klassificering enligt tillämpliga regelverk), verifiering med olika typer av tester (livstidsuppskattning, elektromagnetisk strålning, diagnostisk noggrannhet etc), och validering med kliniska studier.

   Den här kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Det betyder att i) studenterna aktivt påverkar och driver sina projekt, ii) kursen har ett explicit fokus på studenternas förmågor och arbetsmetoder, och iii) lärandeaktiviteterna syftar till att simulera ett verkligt projekt med verkliga problem så mycket som möjligt.

   Organisation

   Kursen innehåller föreläsningar, projektarbete och laborationer.

   Litteratur

   Durfee and Laizzo, Medical Device Innovation Handbook, University of Minnesota, 2017.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Betygsättningen baseras på den skriftliga projektrapporten och den muntliga presentationen. Dessutom innehåller kursen obligatoriska laborationer och en etikcertifiering.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.