Kursplan för Biomedicinsk modellering och simulering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModelling and simulation in biomedical engineering
 • KurskodEEN035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMED
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Medicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 41111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2023 em J
 • 03 Jan 2024 em J
 • 20 Aug 2024 fm J
0219 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i signalbehandling eller linjära transformer samt mekanik och elektriska kretsar. Grundläggande kunskaper i programmering, (MATLAB). Kunskaper i matematik motsvarande de som erhålles efter tre år på Medicinteknikprogrammet (TKMED). Särskilt viktigt är förkunskaper inom linjär algebra och ordinära differentialekvationer.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera och tillämpa allmängiltiga metoder för modellering och simulering. Kursen skall ge en blandning av teori och praktiska moment där man tillämpar dessa på olika relevanta områden. Fokus ligger på att studera metoder och tillämpningar som är relevanta för medicintekniken inom diagnostiska och terapeutiska tekniker, men även för fysiologiska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva olika metoder och principer för modellering och simulering av ett system.
 • tillämpa dessa metoder och principer för att bygga matematiska modeller av realistiska system.
 • implementera och använda datorbaserad modellering och simulering för att studera olika problem som är relevanta inom det medicintekniska området.
 • tillämpa dessa metoder och modelleringsprinciper för att modellera system och processer som är relevanta för diagnostik, behandling, samt för olika fysiologiska processer.
 • kritiskt utvärdera noggrannhet och användbarhet av olika modellerings- och simuleringstekniker.

Innehåll

I kursen studeras metoder och principer för konstruktion av matematiska modeller av dynamiska system, samt metoder för att numeriskt lösa eller simulera dessa modeller.

I denna kurs studeras modelleringsmetoder baserade på grundläggande fysikaliska principer samt systemidentifikation.

Metoder för numerisk simulering studeras, ett särskilt fokus läggs på deras noggrannhet och stabilitet.

I kursen studeras metoder av allmänt intresse, men tonvikten ligger på metoder som är relevanta för modellering av olika biomedicinska applikationer inom diagnostik, terapi och fysiologiska processer.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, projektarbete och datorlaborationer.

Litteratur

Lennart Ljung, Torkel Glad. Modeling and Identification of Dynamic Systems, 2021 ed. 2, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-15345-2.
(Kurslitteratur kan ändras fram till åtta veckor innan kursstart)

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsättning baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH.
Godkända projektarbeten / datoruppgifter krävs.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-08-01: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2023-10-27 till 2023-10-26 av Lisbet Björklund
   [2023-10-27 4,5 hp, 0119]
 • Ändring gjord på kurs:
  • 2023-05-26: Litteratur Litteratur ändrat av Examinator
   Ändrat litteratur till nyare upplaga