Kursplan för Elektriska kretsar och fält

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical circuits and fields
 • KurskodEEM076
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 28 Maj 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 em J
 • 19 Aug 2024 em J
0205 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel. Differentialekvationer. Komplexa tal. Linjär algebra.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska kretsar. Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor samt operationsförstärkare. Även en bakgrund till olika kretselements egenskaper baserade på elektromagnetiska fält ges.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera enklare passiva linjära elektriska kretsar samt kretsar som innehåller operationsförstärkare
 • använda beräkningsmetoder för likström och stationär växelström i elektriska kretsar för beräkning av ström, spänning och effektutveckling
 • använda ett datorbaserat verktyg för att analysera enklare elektriska kretsar
 • utföra grundläggande fältberäkningar utifrån enkla geometrier

Innehåll

Elektriska kretsar. Kretselement. Ohms lag. Kirchhoffs lagar. Effekt och energi. Beräkningsmetoder för elektriska nät. Likström och stationära växelströmskretsar. Transienta förlopp. Frekvensegenskaper och Bodediagram. Operationsförstärkare. Elektromagnetiska fält med beskrivande tillämpningar. Laborationer innefattande handberäkningar, dator simuleringar, byggnation och verifiering genom praktiska mätningar.

Organisation

Föreläsningar, demonstrationsräkning, räknestuga och laborationer.

Litteratur

Kursbok: Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Följande moment skall vara godkända:
 • Skriftlig tentamen
 • Laborationsuppgifter

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen om 6 hp och laborationsuppgifter 1,5 hp.

Laborationen genomförs i grupp och bedöms med godkänd (G) eller underkänd (U).

Betygsskalan på tentamen och hela kursen omfattar underkänd (U), 3, 4, 5.

Betyget på hela kursen beräknas som genomsnittet av laborationsprojekt och skriftlig tentamen, viktat med deras ECTS-poäng

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-10-16: Examinator Examinator ändrat från Max Jair Ortiz Catalan (maxo) till Petter Falkman (pf) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]