Kursplan för Elkraftsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric power engineering
 • KurskodEEK565
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63120
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 30 Maj 2024 fm L
 • 06 Okt 2023 fm L
 • 27 Aug 2024 em L
0202 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Ellära motsvarande kurserna LEU470 Elektriska kretsar samt SEE035 Ellära och elektronik.

  Syfte

  Kursen är avsedd att ge den nödvändiga baskunskap i elkraftteknik som är viktig för alla elektroingenjörer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Utföra beräkningar på: Trefassystemet, aktiv-/reaktiv-effekt, faskompensering, spänningsfall, överföring på kablar och ledningar.
   - Beskriva: Elkraftsystemets struktur, Sveriges elenergiproduktion och konsumtion, frekvensreglering, spänningsreglering. Kablars och ledningars egenskaper.
  2. Utföra beräkningar på: Transformatorns ekvivalenta schema, spänningsfall, förluster, trefaskopplingar, sparkopplad transformator. Tillämpa: Impedanstransformering.
   - Förklara: Transformatorns funktionssätt.
  3. Utföra beräkningar på: Asynkronmaskinen: momentkurva, ekv. schema, start, tomgång, belastningspunkt, nätpåverkan, frekvensomriktardrift.
   - Förklara: Asynkronmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, startmetoder, enfas asynkronmotor.
  4. Utföra beräkningar på: Likströmsmaskinen: ekv. schema, vridmoment, varvtalsreglering, belastningspunkt, nätpåverkan.
   - Förklara: Likströmsmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, allströmsmotorn.
  5. Förklara: Synkrongeneratorns funktion och användning.
  6. Utföra beräkningar på: Diodlikriktare enfas/trefas, likspänningsomriktare, spänningars och strömmars tidsfunktioner.
   - Beskriva: Grundprinciper, komponenter, övertoner, användningsområden, strömriktare, PWM.
  7. Utföra beräkningar: Trefaskortslutningar.
   - Beskriva: Kortslutningsteori.
  8. Beskriva: Elektrisk dimensionering.
  9. Utföra: Person- och anläggningssäker laboration inom elkraftsområdet.
   - Tillämpa: Aktuella delar av elsäkerhetsföreskrifter. Förklara: Elrisker, säkringar, jordning, jordfelsbrytare. 
  10. Genomföra: Projektarbete i en mindre grupp utgående från givna förutsättningar.
   - Presentera: Projektet muntligt.

  Innehåll

  Elektriska kraftsystem:
  Energisituationen med tonvikt på elenergi. Elkraftsnätets struktur, effektbalans, elkvalitet, produktionsanläggningar, distributionsanläggningar.                                         

  Trefassystem:
  Teorin för symmetriska trefassystem, faskompensering, aktiv och reaktiv effekt, mätning av trefaseffekt.              

  Elanläggningsteknik:
  Kraftöverföring, ledningar, kablar, spänningsfall, högspänningsutrustningar, brytare, reläskydd. Högspänd likströmsöverföring. Elektrisk, mekanisk och termisk dimensionering av elektriska anläggningar.                                     

  Transformatorn:
  Enfas- och trefastransformatorn, utförande, verkningssätt, beräkningsmodeller, spänningsfall, förluster, kopplingssätt. Mätmetoder för bestämning av egenskaper hos transformatorer. Sparkopplad transformator. Mättransformatorer.                  

  Elektriska maskiner:
  Allmän teori, momentbildning och konstruktionsprinciper.

  Synkronmaskinen:
  Utförande, driftegenskaper, infasning.                

  Asynkronmaskinen:
  Utförande, verkningssätt, förenklade modeller, effektflöden och momentuttryck, driftegenskaper, start och varvtalsreglering. Enfas asynkronmotorer.                                            

  Likströmsmaskinen:
  Utförande, verkningssätt, modeller, varvtals- och momentreglering.

  Andra typer av elektriska maskiner:
  Allströmsmotor, enfas asynkronmotor.                      

  Kraftelektronik:
  Grundprinciper, komponenter, glättning, pulsbreddsmodulation, omriktartyper, användningsområden. Övertoner.              

  Elsäkerhet:
  Skydd av personer och elanläggningar.

  Organisation

  Föreläsningar, övningar, två laborationer och ett obligatoriskt projekt med studiebesök ingår i kursen.

   

  Litteratur

  Kompendium: Elteknik; kompendium: A. Bartnicki, Dimensionering av elektriska anläggningar; övningshäfte: Elkraftsteknik.

   

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, graderade betyg. Godkänd laborationskurs och projektet samt deltagande i studiebesöket.

   

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.