Kursplan för Datakommunikation

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer communication
 • KurskodEDA344
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49129
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0214 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • 13 Mar 2024 em J
  • 28 Maj 2024 fm J
  • 19 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenten ska ha god förståelse för datorers uppbyggnad (kursen EDA452 "Grundläggande datorteknik" eller motsvarande. En programmeringskurs (t ex Java eller C) är ett krav. Kunskaper om grundläggande sannolikhetsteori (stokastiska variabler) och elementär grafteori kan vara en fördel, men kan också förvärvas under kursen via kompletterande studier.

  Syfte

  Nätverk av datorer blir en alltmer naturlig och viktigare beståndsdel inom många teknikområden. Kursen inriktar sig på de aspekter av datakommunkation som en verksam ingenjör kommer i kontakt med i sitt yrkesarbete. Detta är en grundkurs med bred inriktning mot området datakommunikation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. ha grundlägggande kunskaper och färdigheter inom området datakommunikation och datornätverk.
  2. ha kännedom om referensmodeller för datakommunikation och deras lager med avseende på funktion, tjänster och protokoll.
  3. ha kännedom om de principer, protokoll och standarder som TCP/IP-baserade nätverk bygger på, samt applikationer som stöds av dem.
  4. ha förståelse för Internets möjligheter och begränsningar med avseende på servicegarantier i samband med nyutvecklade tjänster.
  5. redogöra för hur olika typer av datanätverk är uppbyggda i förhållande till transmissionsmediets egenskaper, kraven på bandbredden, kodningsmetoder och funktioner för fel- och flödeskontroll.
  6. ha praktiska färdigheter i datatrafik-analys och i konfiguration av nätverk.
  7. söka djupare kunskap om enskilda standarder och protokoll inom datakommunikationsområdet.

  Innehåll

  I studiet av protokoll börjar vi med protokoll på applikationsnivå som gör det möjligt för studenter att börja med mer välbekanta paradigm i samband med vanliga applikationer. När vi flyttar till lägre lager senare har vi möjlighet att gradvis studera djupare nätverkstjänster, deras funktionalitet och utmaningarna för att uppnå dem. Ämnen som behandlas inkluderar: nätverksapplikationer, tillförlitlig dataöverföring, innehållsdistribution, HTTP, SMTP, TCP, UDP, prestanda- och överbelastningsanalys, IP, switching, routing, lokala nätverk, multipelaccessprotokoll (IEEE 802.X och andra), trådlöst nätverk, fysiska medier och en introduktion till nätverkssäkerhet.

  Organisation

  Föreläsningar (med interaktiva moment) ges, där den grundläggande teorin och viktiga koncept presenteras för att komplettera kursboken. Som ett komplement till föreläsningarna hålls ett antal sessioner för övningar, vanligen i flera mindre grupprum där individuell hjälp med problemlösning tillsammans med övningsledare är möjlig. Inför varje övningstillfälle väljs lämpliga övningsuppgifter ut som ansluter till innehållet av motsvarande föreläsningar.  I kursen ingår även ett frivilligt moment med webbaserade självstudier. Laborationer ingår där man praktiskt får bekanta sig och vis praktiska färdigheter om olika protokoll och datatrafik-analys och i konfiguration av nätverk.

  Litteratur

  James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", 8th Edition, Pearson Education.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen om 5,5 hp och laborationsuppgifter 2 hp.

  Laborationen genomförs i grupp och bedöms med godkänd (G) eller underkänd (U).

  Betygsskalan på skriftligt tentamen omfattar underkänd (U), 3, 4, 5.  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.