Kursplan för Introduktion till programmering i Python

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-09-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to Programming in Python
 • KurskodDAT455
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99139
 • Max antal deltagare150
 • Min. antal deltagare0
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 99130
  • Max antal deltagare100
  • Min. antal deltagare20
  • Sökbar för utbytesstudenterNej

  Poängfördelning

  0119 Tentamen 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  7,5 hp

    Examinator

    Information saknas

    Kurstillfälle 3

    Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 99129
    • Max antal deltagare500
    • Min. antal deltagare100
    • Sökbar för utbytesstudenterNej

    Poängfördelning

    0119 Tentamen 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    7,5 hp

      Examinator

      Information saknas

      Behörighet

      Grundläggande behörighet för grundnivå

      Särskild behörighet

      Matematik 3

      Syfte

      Dataprogrammering är en grundläggande färdighet som är av nytta i såväl framtida studier som arbetsliv. Kursen ger de grundläggande färdigheterna så att deltagarna kan utföra programmeringsuppgifter.

      Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

      Kunskap och förståelse:
      • Uttrycka matematiska formler som uttryck och algoritmer i Python
      • Välj lämpliga datatyper och datastrukturer för olika typer av data
      • Strukturera stora Python-program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner
      • Söka och hitta relevanta programbibliotek och använda dem på lämpligt sätt
      • Förklara förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och användarprogram
      • Använda Python programmering för grundläggande dataanalys av stora filer
      Färdigheter och förmåga:
      • Skriva Python-program som manipulerar numerisk och textuell data för att utföra vanliga programmeringsuppgifter
      • Bygga interaktiva Python-program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
      • Skriva Python-program som läser, ändrar och skapar filer i filsystemet
      • Använda standardbibliotek och följa god praxis i programmering
      • Testa Python-program med metoder såsom enhets-, regressions- och egenskapsbaserad testning
      • Använda programmeringsverktyg såsom textredigerare och versionshanteringssystem
      Värderingsförmåga och förhållningssätt:
      • Utvärdera svårigheter och resurser som krävs för typiska programmeringsuppgifter
      • Analysera kod skriven av andra och hitta fel och möjligheter till förbättring

      Innehåll

      Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett allmänt programmeringsspråk. Den ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för studenten att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer studenten att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering. Dessa begrepp inkluderar:
      • Datatyper och deras binära representationer i datorns minne
      • Förhållandet mellan källkod, kompilator och maskin
      • Den syntaktiska strukturen för uttryck, uttalanden, funktioner, klasser, moduler osv.
      • Grunderna i algoritmdesign såsom iteration, rekursion, nedbrytning till funktioner och top-down vs. bottom-up.
      • Grunderna i programvarudesign såsom funktioner, klasser och moduler.

      Organisation

      Kursen går på distans. Den har sammanlagt 12 föreläsningar à 2*45 minuter plus ett övningstillfälle per föreläsning där studenterna får stöd för praktisk problemlösning. Utöver detta svarar lärarna på frågor via video, chat och email, både på schemalagda timmar (motsvarande normal labbhandledning) och utanför timmarna.

      Litteratur

      John M. Zelle, Python Programming: An Introduction to Computer Science, 3rd edition, Franklin, Beedle, & Associates, 2017.

      Examination inklusive obligatoriska moment

      Kursen har tre individuella inlämningsuppgifter samt en digital skriftlig tenta. Helkursbetyg sätts utifrån en skriftlig tentamen, förutsatt att alla de tre inlämningsuppgifterna är godkända.

      Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

      Kursplanen innehåller ändringar

      • Ändring gjord på kurstillfälle:
       • 2023-07-03: Examinator Examinator ändrat från Aarne Ranta (aarne) till Krasimir Angelov (krasimir) av Viceprefekt/adm
        [Kurstillfälle 1]