Kursplan för Introduktion till spelvetenskap

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to game research
 • KurskodDAT385
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23115
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Spel har varit en del av mänsklig kultur sedan urminnes tider. De har utvecklats till många olika former och för många olika målgrupper, inte minst sedan introduktionen av datorspel. Kursen ger en överblick av spel i alla dess former samt teoretiska begrepp och ramverk för att analysera spel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • känna till och använda lämplig akademisk teknisk terminologi för spel
  • identifiera de etiska konsekvenserna av ett spels design
  Färdigheter och förmåga
  • visa förståelse för olika typer och tillvägagångssätt för att klassificera spel
  • visa förståelse för olika akademiska tillvägagångssätt för att forska om spel och spel
  • kunna välja och kombinera olika akademiska ansatser för att analysera och tolka spel
  • integrera vetenskaplig litteratur i utforskningen av ett spels akademiska sammanhang
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera spel med en specifik forskningsfråga, forskningsställning och akademisk vokabulär
  • beskriva spel med en specifik inriktning och visar en adekvat användning av akademiska spelterme
  • jämföra spel eller delar av spel genom att använda akademiska speltermer
  • analysera spel i förhållande till olika avsedda användningsområden
  • analysera spel från flera olika spelpreferenser

  Innehåll

  Kursen ger en översikt samt teoretiska begrepp och ramverk som kan användas för analys och utvärdering av spel. Kursen innehåller särskilt fokus på tv-spel, moderna brädspel och bordsrollspel. Vi tittar också på transmediala aspekter och spelformer som inte passar in i dessa kategorier.

  Eleverna formulerar flera forskningsfrågor kring spel som de själva väljer, och under kursen utvecklar de färdigheter som krävs för att svara dessa frågor. Kursen introducerar tre centrala forskningsperspektiv som är användbara för spelstudier. Vi använder oss av det systemiska perspektivet, som utforskar hur spel fungerar. Vi tittar på det upplevelsemässiga perspektivet, som utforskar hur spel får oss att känna. Och vi tittar på det kritiska perspektivet, som fokuserar på vad spel försöker säga.

  Kursen har också ett starkt fokus på att ""lära genom att spela"", där spel är den primära texten i deras disciplin. Studenter som läser kursen kommer att ha möjlighet att själva prova på bordsrollspel, samt en chans att spela ett kurerat urval av moderna brädspel.

  Kursdeltagarna sammanställer en akademisk artikel och poster som en del av kursen; kamratgranska sina kollegors uppsatser; och presentera sina uppsatser för sina kollegor vid ett kursslutssymposium.

  Organisation

  Kursen är baserad kring föreläsningar, läsning av akademiska texter och analyserandet av spel. Praktisk erfarenhet av spel som analyseras fås genom spelande som en del av kursen.

  Litteratur

  Omfattande kurslitteratur tillhandahålls som en del av kursen, även om detaljerna i denna kommer att variera från år till år och ämne till ämne. Det finns ingen fast litteratur.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom flera skriftliga inlämningar och en obligatorisk presentation i slutet av kursen. Deltagande i kursen, vilket består av kamratbedömning och engagemang i schemalagda spelövningar, bidrar också till det individuella betyget.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.