Kursplan för Spelutvecklingsprojekt

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGame development project
 • KurskodDAT375
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23118
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs måste studenterna ha genomgått en eller flera av följande kurser eller motsvarande:

Introduction to Game Research, or
Gameplay Design, or
Game Engine Architecture, or
Prototyping in Interaction Design, or
Interaction design methodology, or
Graphical Interfaces

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad föreståelse för de centrala utmaningarna i spelutveckling genom praktisk träning och reflektion i ett spelprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • räkna upp "best practice"-metodiker för utveckling av datorspel och spelmotorer
 • återge etablerade begrepp och termer för att beskriva spel, spelmotorer, och spelutvecklingsprojekt
 • genomföra användartester i praktiska projekt
 • tillämpa design- och utvecklingsmetoder systematiskt för att skapa och kritisk jämföra olika möjligheter i spelutvecklingsprojekt
 • identifiera behov och krav från specifika tilltänkta användargrupper och intressenter
 • motivera designval i en spelutvecklingsprocess
 • genomföra en informerad analys av vilka etiska och sociala effekter teknisk lösningar kan skapa i en spelutvecklingsprocess

Innehåll

Spelutvecklingsprojektet ger eleverna möjlighet att utveckla ett spel efter eget val och design. Varje gång kursen ges, kommer ett tema att tillhandahållas och studenterna kommer att arbeta tillsammans i grupper för att implementera ett spel som passar in i temat. Denna kurs är i första hand tänkt som en möjlighet för studenter att finslipa spelutvecklingskompetenser - viss undervisning ges, men kursen är i första hand projekt- och handledningsbaserad.

Organisation

Kursen syftar i första hand till att ge studenterna möjlighet att bygga ett portföljelement genom fokuserad utveckling av en spelrelaterad produkt. Eleverna kommer att arbeta i grupper, med handledning, för att konceptualisera, utveckla och implementera ett spel kring ett visst tema.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bedöms ur tre aspekter - en teknisk artefakt, en presentation och en skriftlig rapport. Det totala betyget är ett vägt medelvärde av dessa enheter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.