Kursplan för Modellbaserad testning

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModel-based testing
 • KurskodDAT262
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24111
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0218 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 02 Jun 2021 fm L
  • 09 Okt 2020 fm L
  • 20 Aug 2021 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen i Software Engineering, datavetenskap eller motsvarande, och en godkänd kurs i programmering. Kunskap om datastrukturer och satslogik rekommenderas.

  Syfte

  Testning är ett av de mest använda verifiering- och valideringstekniker inom industrin. Denna kurs ger studenterna en allmän bakgrund om testmetoder, med fokus på teori och praktik av modellbaserad testning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse:
  • Förklara skillnaden mellan verifiering och validering av programvara
  • Beskriv sambandet mellan mjukvaruutvecklingsfaser och olika typer av tester
  • Beskriva och förklara (ett antal) olika testmetoder, och använda dem i praktiska situationer
  • Beskriva och förklara vad modellbaserad testning är
  • Beskriva flera olika typer av modeller och förklara deras relativa fördelar och nackdelar
  • Beskriva och förklara nuvarande trender i forskning om automatiserad testning

  Färdigheter och förmågor:
  • Konstruera modeller i modellerings- och specifikationsspråk som lärts ut i kursen;
  • Konstruera lämpliga och meningsfulla tester och förklara för intressenter resultaten av att tillämpa dem
  • Tillämpa modellbaserad testning och automatiserade testtekniker på realistiska exempel med hjälp av relevanta verktyg

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Förstå avvägningarna mellan och bedöma vilka modellbaserade testmetoder och verktyg som passar bäst i en viss situation
  • Identifiera och ställa upp hypoteser om källor till fel i programvara, och reflektera över hur man bättre kan kontrollera riktigheten av sådana program

  Innehåll

  Kursen ger studenten en bakgrund i teori och praktik i användet av modellbaserad testning, inklusive hur testverktyg kan användas för att förbättra mjukvarans kvalité (Software Quality). Olika testtekniker förklaras med fokus på modellbaserad testning. Studenterna kommer att få praktisk erfarenhet av att bygga modeller och att använda dem för både testning och verifiering.

  Organisation

  Kursen ges i form av moduler, som kombinerar föreläsningar, diskussioner och övervakat praktiskt arbete med övningar i små grupper (uppdrag). Studenterna förväntas ha förberett sig inför samt vara aktiva under modulerna. Övningarna är både av teoretisk och praktisk slag.

  Litteratur

  - M. Utting and B. Legeard, Practical Model-Based Testing. Elsevier. Morgan Kaufmann Publishers, 2007. Vi kommer också att ge andra läroböcker och forskningsartiklar för olika delar. Se separat lista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursens betygsskala är U, 3, 4, and 5. Ett godkänt betyg för hela kursen kräver åtminstone ett godkänt betyg på alla moment. För att få ett högre betyg än godkänt för hela kursen krävs ett högre viktat genomsnitt av betygen från inlämnigsuppgifterna.

  Kursen examineras genom en skritlig salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. En del av inlämningsuppgifterna utförs individuellt, en del i mindre grupper om normalt 2-3 studenter, och en del i större grupper. Inlämningsuppgifterna betygssätts individuellt, där hänsyn tagits till gruppens resultat samt studentens individuella bidrag till gruppens arbete.