Kursplan för Advanced computer graphics

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced computer graphics
 • KurskodDAT205
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23112
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
  0208 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   En kurs motsvarande TDA362 Computer graphics eller liknande. (Kursen TDA362 Computer graphics förutsätter färdigheter i ett imperativt högnivåspråk som t ex C/C++ eller Java samt förståelse för algoritmer, datastrukturer och grundläggande vektoranalys i 3D.)

   Syfte

   Kursen syftar till att ytterligare bredda och fördjupa kunskaper kring algoritmer för 3D-grafik samt att ge erfarenheter av att implementera avancerade 3D-grafiktekniker.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • beskriva och utnyttja avancerade algoritmer som används för att skapa 3D-grafik i t ex spel eller filmer.
   • implementera avancerade algoritmer för realtidsrendering och/eller fotorealistisk rendering.

   Innehåll

   Detta är en fortsättningskurs till TDA362 Computer Graphics. Här ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Varje elev väljer en avancerad grafikteknik som han/hon presenterar under c:a 15 minuter på ett av kursens seminarietillfällen. Vanligt är även att presentera i par - då under 30 minuter. De obligatoriska seminarierna presenterar mer detaljer på forskningsnivå för ett antal ämnen och kan innefatta t ex ambient occlusion, hair rendering, GPGPU applications, ray tracing och global illumination, GPU-ray tracing, hårda och mjuka skuggor, real-time indirect illumination och spherical harmonics.

   Varje elev gör även ett valfritt lämpligt programmeringsprojekt inom 3D-grafik (individuellt eller i grupp), t ex genom att implementera en specifik metod eller flera avancerade men mindre omfattande tekniker. Detta kan t ex utformas som en renderingsmotor för ett spel, en ray tracer, en GPGPU-implementation eller stand-alone-effekter m.m.  

   Organisation

   ~16 seminarietillfällen: två 2h-seminarium varje vecka under läsperiod 4. Minst 80% närvaro krävs för att få godkänt på kursen.


   De första 4 seminarietillfällena ges föreläsningar av läraren eller andra forskare. Övriga seminarietillfällen hålls presentationer av studenterna, följt av att vi i grupper diskuterar och därmed fördjupar förståelsen för de presenterade algoritmerna/teknikerna.

   Litteratur

   Text/artiklar distribueras ut löpande under kursens gång. Kursmaterial kommer finnas tillgängligt online. 

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Minst 80% närvaro på seminarierna krävs.

   Varje student skall göra en 15-minuters presentation (får göras i par och då under 30 minuter).

   Projektet betygssätts (IG, 3,4,5).

   Ingen tentamen. 

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.