Kursplan för Datavetenskapligt projekt

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in computer science
 • KurskodDAT085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02134
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 02114
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0107 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 3

   • Undervisningsspråk Engelska
   • Anmälningskod 02115
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0107 Projekt 7,5 hp
   Betygsskala: TH
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 4

    • Undervisningsspråk Engelska
    • Anmälningskod 02116
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0107 Projekt 7,5 hp
    Betygsskala: TH
    0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    För att söka kursen ska studenten ha hittat en lärare som är villig att agera som handledare för projektet. Studenten ska ha läst kurser vilka handledaren bedömmer är nödvändiga för att kunna klara av projektet. Ett skriftligt projektförslag måste vara godkänt av en av kursens examinatorer innan studenten registreras på kursen.

    Syfte

    I denna kurs ska studenten genomföra ett projektarbete inom en begränsad tid. Ämnet är fritt valt inom datavetenskap eller datateknik, och kan antingen vara föreslaget av en potentiell handledare eller av studenten själv. Projektet skall vara icke-trivialt. Projektet kan göras i en liten grupp där samtliga medlemmar bidrar substansiellt, eller individuellt. Projektet redovisas genom en slutrapport samt en muntlig presentation. Bedömning sker efter innehåll, djup och tydligehet.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • arbeta med ett komplext problem som har ett klart mål men inget fördefinierat resultat
    • integrera kunskap från olika områden om det behövs
    • tillämpa och stärka förmågor som t.ex.
     • att känna igen och lösa ett problem
     • modellering av problem
     • tillämpning och anpassning av kända metoder
     • oberoende litteratursökning
     • implementering av mjukvara och användande av existerande mjukvarupaket
     • testning av mjukvara
     • att dra slutsatser från experimentella resultat.
    • planera ett komplext arbete, sätta upp delmål och hålla projektet igång, göra realistiska bedömningar om resurskrav och möjliga resultat, revision av mål och att hitta andra angreppssätt om nödvändigt.
    • kommunicera och presentera resultaten effektivt, både skriftligt och muntlig
    • dokumentera arbetet så att andra kan bygga vidare på resultatet

    Innehåll

    Projektets ämne kan väljas fritt inom områdena datavetenskap och datateknik. Projektet kan antingen föreslås av studenten själv eller av en handledare. 

    Organisation

    Projektet kan utföras i grupper om 2-3 studenter eller individuellt. Vid grupparbeten ska samtliga studenter inom projektet bidra med en väsentlig del av arbetet. Projektet skall avslutas inom en studieperiod. Studenten måste själv hitta en handledare. Det finns inga schemalagda aktiviteter utan studenten och handledaren bestämmer om schemat.

    Litteratur

    Litteratur beror på projektet.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Skriftlig rapport och muntlig presentation. Betyget baseras på det skriftliga arbetet, speciellt på det vetenskapliga djupet, teknisk skicklighet, korrekthet och klarhet. Handledaren rekomenderar ett slutbetyg för projektet, vilket sedan ska godkännas av kursens examinator.