Kursplan för Objektorienterade applikationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2024-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject oriented applications
 • KurskodDAT055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62116
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0205 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i objektorienterad programmeringsteknik i Java; motsvarande DAT050 Objektorienterad programmering.

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i objektorienterad programutvecklingsteknik, med betoning på modellering och programutveckling i projektform.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Konstruera objektorienterade program med grafiska användargränssnitt och trådstruktur.
 • Konstruera objektorienterade modeller i ett grafiskt modelleringsspråk.
 • Använda några vanliga förekommande datorbaserade verktyg för objektorienterad metodik.
 • Arbeta med programutveckling i projektgrupp.

Innehåll

 • I kursen används Java som programmeringsspråk och UML som modelleringsspråk.
 • Objektorienterad programutvecklingsprocess.
 • Objektorienterad modellering i UML.
 • Datorbaserade verktyg för OO-metoder (CASE).
 • Grafiska användargränssnitt.
 • Model-View-Controller-arkitekturen.
 • Orientering om några vanliga designmönster.
 • Strömmar och filer.
 • Parallprogrammering. Aktiva objekt och trådar.
 • Kommunikation. Portar, socketar, datagram, multicasting, client-server.
 • Reflektion och klassladdning.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, handledda övningar, inlämningsuppgifter, samt ett projektarbete där de studerande i grupp konstruerar och dokumenterar ett program med objektorienterad metodik.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Slutbetyg i skala 3-5 ges efter godkända inlämningsuppgifter och projekt och baseras på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-05-16: Examinator Examinator ändrat från Jonas Almström Duregård (almstroj) till Yehia Abd Alrahman (yehiaa) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]