Kursplan för Projektarbete i datateknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer engineering project
 • KurskodDAT010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen skall vara en fördjupning av tidigare kunskaper varför studenterna bör tillhöra minst årskurs tre på respektive program. Studierna eller projektarbetet ska göras före eventuellt examensarbete på programmet.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten tillfälle att individuellt eller i en grupp fördjupa sig inom ämnesområdet data- och informationsteknik utanför de inom programmen erbjudna kurserna.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - I projektform genomföra utveckling av ett mindre system bestående av hård- och eller mjukvara enligt en fastställd utvecklingsprocess och tidsplan. - Dokumentera projektarbetet i form av t ex kravspecifikation, användarmanual samt en projektrapport.

  Organisation

  Antingen kan en läskurs erbjudas inom något område där kurser saknas, alternativt genomförs ett tillämpningsinriktat projekt. Initiativet kan komma från studenten själv eller från lärare som har förslag på projekt och kan erbjuda handledning.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras i form av en skriftlig rapport

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.