Kursplan för Teknikhistoria

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory of technology
 • KurskodCTE031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99130
 • Max antal deltagare150
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra. Kursen ska ge kunskap om karaktäristiska drag i den tekniska utvecklingen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig (ekonomisk, kulturell, politisk och social) förändring å den andra
- Identifiera vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Beskriva och analysera den tekniska förändringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp
- Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av teknisk förändring, då och nu
- Uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande text

Innehåll

Teknikhistoria är enkelt uttryckt det historiska studiet av teknik och teknisk förändring. Teman som uppmärksammas i kursen är:

- Vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Den tekniska förändringens mekanismer
- Tekniköverföring
- Teknikdeterminism
- Teknikens oförutsägbara konsekvenser
- Tekniska och vetenskapliga kunskapstraditioner
- Ingenjörsprofessionens framväxt
- Framväxten av stora tekniska system
- Teknik och genus

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.