Kursplan för Global och interkulturell kompetens

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGlobal and intercultural competence
 • KurskodCLS045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99122
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

Engelska 5

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Eftersom många studenter kommer att arbeta i globala och interdisciplinära miljöer, är färdigheterna att göra detta eftertraktade. Denna kurs fokuserar på huvudområdena som en student med global kompetens behöver vara medveten om vad det gäller kunskap, färdigheter och attityder. Syftet med kursen är också att träna kommunikationsfärdigheter för att kunna arbeta i dessa miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera definitioner av kultur baserat på teoretiska ramverk
 • Diskuterad sina egna och andras identiteter, baserat på aspekter så som nationalitet, etnicitet, yrke, kön, ålder
 • Analysera interkulturella situationer genom att använda relevanta teorier och personliga erfarenheter
 • Reflektera över möjligheter och utmaningar med interkulturellt grupparbete
 • Tillämpa kunskap om kultur i verkliga situationer
 • Demonstrera kommunikativ kompetens genom att skriftligt och muntligt presentera information
 • Ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten.

Innehåll

Kursen fokuserar på deltagares egna kulturella erfarenheter, som diskuteras inom ramen av interkulturella teorier, speciellt genom ett icke-essentialistiskt perspektiv.

Kursen delas upp i två huvudområden:
Del 1:
Utforska kultur med sig själv, andra människor och samhället i åtanke. Aspekter som inkluderas är:
 • Interkulturell teoretisk bakgrund
 • Normer, värderingar
 • Konfliktlösning
 • Interkulturellt grupparbete

Del 2:
Projektarbete i en mindre grupp som fokuserar på en kulturell situation. Deltagare ska välja ett område att arbeta med för att reflektera över och tillämpa koncepten från del 1. 

Organisation

Kursen löper över två läsperioder och är en blandning av online och face-to-face möten. Kursen innehåller ett antal skriftliga och muntliga aktiviteter, kopplade till interkulturell kommunikation. Det kommer att bli regelbundna seminarier kopplade till inlämningar, där några kommer att vara obligatoriska. 

Litteratur

Kursmaterial finns tillgängligt på kurshemsidan. Se kurshemsidan för mer information. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget för kursen baseras på skriftliga och muntliga uppgifter som görs under kursens gång. Alla inlämningar ska vara godkända. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.