Kursplan för Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHumanistic and social scientific perspectives on natural science and technology
 • KurskodCLS040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40113
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande (CLS060).

Syfte

Studenterna skall via olika humanvetenskapliga perspektiv 1) bredda och fördjupa sin förståelse för naturvetenskap eller teknik i allmänhet och i relation till sin professionella praktik,  och 2) utveckla sin förmåga att diskutera och bedöma naturvetenskapens eller teknikens syfte och karaktär, dess relation till människa och samhälle, dess potentiella möjligheter och begränsningar samt relevanta etiska och samhälleliga aspekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • reflektera kring sitt ämne utifrån olika humanvetenskapliga perspektiv och i relation till sin professionella/pedagogiska praktik
 • diskutera teknikens eller naturvetenskapens möjligheter och begränsningar i relation till människor och samhälle utifrån relevanta humanvetenskapliga perspektiv
 • diskutera etiska aspekter på forsknings- och/eller utvecklingsarbete utifrån relevanta humanvetenskapliga perspektiv  
 • kritiskt granska teknik eller naturvetenskap utifrån relevanta humanvetenskapliga perspektiv med betoning på etiska och samhälleliga aspekter och människans roll och ansvar  

Innehåll

Kursen behandlar naturvetenskap och teknik via en serie humanvetenskapliga perspektiv, såsom historiska, filosofiska och socialteoretiska.

Organisation

Kursen består av en serie veckovisa teman som behandlas genom en lärarintroduktion, individuellt läsande och skrivande samt gemensamma obligatoriska seminarier.

Litteratur

Publiceras alltid på kursens hemsida (kurs PM) minst åtta veckor innan kursstart enligt Chalmers riktlinjer.

Examination inklusive obligatoriska moment

I kursen praktiseras kontinuerlig examination genom veckovisa inlämningar och obligatoriska seminarier. Kursen avslutas med en större slutuppgift, vilken utgör grunden för ett kursbetyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.