Kursplan för Teknisk kommunikation för arkitekter

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical communication for architects
 • KurskodCLS025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 82114
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
3 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter goda grundkunskaper i engelska från gymnasiet eller motsvarande. För att bli antagen till kursen krävs minst 55% i Master's diagnostic test.

Länk till Master's diagnostic test: https://engonline.chalmers.se/ (Logga in med ditt CID)

Syfte

Kursens mål är att ge studenten verktyg för att kunna förbättra sin språkliga nivå i engelska i olika kommunikativa sammanhang. Detta innebär att studenten skall ha tillräckliga kunskaper i engelska för såväl akademiska studier på Master's-nivå som för arbetslivet.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Den framgångsrika studenten ska kunna använda effektiv och lämplig engelska för högre akademiska studier och yrkesrelaterade situationer, vilket innebär att:
 • skriva och bearbeta olika texter, både akademiska och yrkesorienterade.
 • välja ut och strukturera information i stycken, avsnitt och kapitel utifrån ett läsarperspektiv (ha läsaren och förståelse i åtanke).
 • anpassa och presentera information på ett effektivt sätt i olika kommunikationssituationer (till exempel formella möten och presentationer för publik).
 • analysera meningar ur ett grammatiskt perspektiv och bearbeta för effektiv kommunikation.
 • ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten.
 • bearbeta läsmaterial för att använda i akademiska texter.
 • använda referenser på ett lämpligt och korrekt sätt

Innehåll

Studenterna kommer att delta i English for Engineers vilken är en valbar engelsk kommunikationskurs för alla studenter på Chalmers. Kursen går över två läsperioder och fokuserar på skriftlig och muntlig träning. Följande aktiviteter ingår i kursen:

 • skriva och bearbeta akademiska texter (t.ex. sammanfattningar av artiklar)
 • ge en presentation
 • skriva yrkesorienterade dokument t.ex. epost, jobbansökning, kort rapport
 • öva muntlig kommunikation på engelska (t.ex. elevator pitch, möte)
 • ge konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten
 • diskutera interkulturell kommunikation
 • konstruera effektiva meningar och stycken
 • diskutera formell och informell stil i skrivande
 • gå igenom grundläggande grammatikstruktur

Organisation

Studenterna träffas en gång per vecka i seminarieform. Seminarierna fördelas på föreläsningar, diskussioner och aktiviteter där emfas ligger på generell skriftlig språkfärdighet i akademiska och yrkesrelaterade situationer. Detaljerad återkoppling ges på studentarbeten.

 

Litteratur

Kursmaterial finns tillgängligt på kurshemsidan. Webbaserat verktyg används, t.ex. Engonline, ett grammatikvertyg och writing.chalmers.se, en skrivguide. Se kurshemsidan för mer information. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget för kursen baseras på skriftliga och muntliga uppgifter som görs under kursens gång. Det finns en grammatik tentan i mittan av kursen.