Kursplan för Prototyping in interaction design

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPrototyping in interaction design
 • KurskodCIU176
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23117
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Laboration 4 hp
Betygsskala: UG
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Människa-datorinteraktion 7,5 poäng.


Syfte

Syftet är att ge studenten en tydlig förståelse för användningen av, och tanken bakom, prototyper i interaktionsdesign samt förmåga att skapa olika typer av prototyper med användning av olika verktyg, material och teknologier.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
- Beskriva hur prototyper används inom interaktionsdesign.
- Redogöra för för- och nackdelar med olika typer av prototyper.
- Regodöra för vad som kan undersökas med en viss prototyp, och varför.
- Redogöra för vad som INTE kan undersökas med en viss prototyp, och varför.

Färdigheter och förmågor
- Skapa fysiska prototyper av olika slags material, med olika tekniker.
- Skapa video-prototyper som åskådliggör ett koncept eller förslag .
- Skapa enklare illustrationer och utföra enklare bildbehandling.
- Skapa skärmgränssnitt med användning av mockup-verktyg.
- Utföra grundläggande programmering av mikrokontroller anslutna till olika former av komponenter.
- Programmera enkla interaktiva prototyper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Välja vilken form av prototyp som skall användas för att undersöka det man vill veta, med hänsyn tagen till eventuella begränsningar såsom tid eller pengar.
- Utvärdera en prototyp.
- Planera in lämpliga prototyper på rätt ställen i en designprocess.

Innehåll

Kursen ger en inledning till, och övning i att skapa olika typer av prototyper inom interaktionsdesign. Innehållet täcker både fysiska prototyper (pappersprototyper, prototyper med mikrokontrollers och elektroniska material, fysisk modellering) och digitala skärmbaserade prototyper (skissa, koda, design av interaktiva prototyper, video-prototyper). Kursen ger också en förståelse för vad man kan testa med olika prototyper, och när.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och praktiska labbuppgifter.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs godkänt på kursens båda moduler. Betyget 3 betyder att studenten uppvisar grundläggande färdigheter och förståelse för såväl fysiska som skärmbaserade prototyper. Betyget 5 kräver förutom fördjupade kunskaper och tekniska färdigheter även att studenten uppvisar kritiska och reflekterande förmågor.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.