Kursplan för Immaterialrättsliga strategier

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntellectual property strategies
 • KurskodCIP058
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0214 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen Immaterialrättsliga strategier är en del av programmet Entrepreneurship and Business Design. På grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet Entrepreneurship and Business Design är det endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design som kan anmäla sig till kursen.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse för den fundamentala roll intellektuella tillgångar och egendom innehar för verksamhetsutveckling inom kunskapsekonomin. Kursen fokuserar särskilt på strategisk hantering av tekniska innovationer genom att använda patent och andra kontrollmekanismer som huvudsakliga verktyg för att skapa konkurrenskraftiga bolag i en uppstarts- och företagskontext.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Visa förmåga att definiera och tolka koncepten intellektuella tillgångar och intellektuell egendom i relation till innovations- och affärsstrategier med fokus på juridiskt, organisatoriskt och tekniskt perspektiv, inklusive etiska överväganden och hållbar utveckling.
  2. Visa kunskap för den relevans och omfattning vissa mekanismer har för att kontrollera intellektuella tillgångar och egendom, t.ex. patent, varumärkesskydd, upphovsrätt, mönsterrätt och sekretess.
  3. Använda och tillämpa immaterialrättsliga koncept vid affärskonstruktion för att formulera och framgångsrikt kommunicera immaterialrättsbaserade strategier innefattande val och användande av lämpliga former av immaterialrättsligt skydd gällande; göra strategiska val i situationer gällande hur och när man ansöker om skydd, hävdar det egna skyddet samt utvärderar skydd som andra har (och agera därefter), utvärdera och upprätta licenseringsstrategier och andra värdeskapande mekanismer för att realisera värdet från intellektuella tillgångar och egendomar.
  4. Visa förmåga att funktionellt och kreativt tillämpa sin kunskap om legala konstruktioner i kombination med sin förståelse för kunskapsbaserad affärsutveckling och därigenom utföra analyser baserade på information från intellektuella tillgångar och egendom vilka ligger till grund som beslutsunderlag för vidare strategiska innovations- och affärsbeslut.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på att leverera en grundläggande förståelse för den roll som intellektuella tillgångar och egendom spelar inom innovation och affärsstrategi. Särskild fokus läggs på teknikbaserad innovation och användning av patent och andra immateriella rättigheter för att stödja teknikbaserade verksamheter. Grundläggande immaterialrättsliga koncept och strategier presenteras på lektioner och klassövningar. Ett grupparbete löper under hela kursen där studenter upplever den strategiska betydelse och den inneboende komplexitet som intellektuella tillgångar och egendom erbjuder som byggstenar i affärs- och värdeskapande. 

  Organisation

  Kursen består av lektioner och övningar samt grupparbeten. Närvaro vid övningar är obligatoriskt.

  Litteratur

  Se separat lista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna betygsätts på deras prestationer i form av deltagande i övningar, grupparbeten, en dugga och en skriftlig tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.