Kursplan för Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership and communication, work safety and risk management
 • KurskodBOM380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61116
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 fm J DIG
 • 06 Okt 2023 fm J DIG
 • 28 Aug 2024 fm J DIG
0217 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM295 Byggproduktionsledning och logistik

BOM315 Projekteringsmetodik infrastruktur och anläggning alt BOM305 Projekteringsmetodik samordning alt ARK675 Projekteringsmetodik husbyggnad

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få god kunskap om ledarrollen och samarbete i grupper. Kursen belyser teori och praktik om ledarskap samt teorier om hur samarbetsorienterade och effektiva grupper skapas. 
Studenten ska känna till syftet med en med en arbetsmiljöplan, när den ska upprättas och vad den bör innehålla.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för samt förklara olika perspektiv på centrala teorier rörande ledarskap.
- Ge förslag på ledarskapets komplexitet och ange olika typer av ledarskap.
- Redogöra för samt förklara centrala teorier rörande samarbete i och mellan grupper.
- Känna igen begynnande konflikter och kunna förmedla en positiv lösning.
- Identifiera, urskilja och hantera genus- och mångfaldsperspektiv på ledarskap och samarbete.

- Redogöra för innehållet i en arbetsmiljöplan
- Identifiera de vanligaste olyckorna, hälsorisker och tillbud på en byggarbetsplats.
- Äga kunskap om ergonomiska risksituationer på en byggarbetsplats samt kännedom hur dessa kan förebyggas.
- Värdera risker och ta ställning till olika typer av och riskhantering för att trygga de anställdas säkerhet på arbetsplatsen


Innehåll

Inom byggindustrin förekommer mycket arbete i projektform med många involverade aktörer. På en byggarbetsplats finns ett direkt samband mellan kommunikation och upplevd arbetsglädje, engagemang, motivation och känsla av delaktighet. Detta ställer stora krav på ledarskap och samarbete.
Det är ledarens ansvar att skapa förutsättningar för en kommunikation som leder till trivsel, goda relationer och effektivitet. Ledaren är också ansvarig för de anställdas säkerhet och ska kunna undersöka, bedöma, dokumentera och åtgärda eventuella risker på en byggarbetsplats.
Kursen innehåller teoretiska och praktiska element.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av en skriftlig salstentamen som besvaras individuellt. Dessutom krävs deltagande vid de föreläsningar och seminarium som är obligatoriska.
Projektarbete - att upprätta förslag till en arbetsmiljöplan. Undersöka, bedöma, åtgärda risker.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-01-15: Examinator Examinator ändrat från Caroline Ingelhammar (ingelham) till Mathias Petter Gustafsson (matgust) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-09-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0117 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-09-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0117 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination