Kursplan för Installationsteknik, högskoleingenjör

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding services engineering, civil and environmental engineers
 • KurskodBOM330
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp
 • 24 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 em J
0217 Projekt 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp
  0317 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM265 Byggnadsteknologi

   Syfte

   Kursen skall ge grundläggande kunskaper om system- och detalj-utformning samt dimensionering av installationstekniska system. Detta innefattar system för värmning och kylning, ventilation och luftbehandling, kall- och varmvatten samt spill- och dagvatten.
   Kursen skall ge en övergripande förståelse för behovet av dessa system samt hur dessa fungerar i praktisk tillämpning men även den teoretiska grund som krävs för beräkningar. Kursen skall ge god insikt i arbetssättet vid val, utformning och dimensionering.
   Kursens huvudsyfte är att ge studenterna det baskunnande som krävs för en framtida verksamhet inom det installationstekniska området med inriktning mot en framtida yrkesverksamhet inom projekterings-, byggnadsentreprenads- eller utvecklingsföretag.
   Kursen har en tydlig praktisk ingenjörsinriktning fokuserad på detaljprojektering där styr och reglerprinciper samt installationernas redovisning får ett betydande utrymme. Den innehåller också, till skillnad mot motsvarande kurs i civilingenjörsprogrammet, en avancerad tillämpning på projektering utifrån ställda krav på luftfuktighet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Redogöra för och kunna medverka i projekterings- och byggprocessen utifrån ett installationstekniskt perspektiv
   - Förklara och förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift
   - Föreslå lämpliga systemval för värmning, kylning och ventilation utifrån formulerade inneklimatkrav
   - Utföra och redovisa de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av system för värmning, kylning och ventilation
   - Utföra de beräkningar som krävs vid systemval och detalj-dimensionering av kall- och varmvattensystem samt spill- och dagvatten-system
   - Redogöra för principer för och hur olika installationstekniska system styrs och regleras i praktiken
   - Utföra en kvalificerad projektering av ett luftbehandlingsaggregat för verksamheter som ställer specifika krav på luftfuktighet inomhus
   - Utforma program för och kunna utföra mätning av temperaturer, luft- och vattenflöden med tillhörande feluppskattning

   Innehåll

   Kursen har sin tyngdpunkt i praktisk tillämpad projektering inom installationsområdet. I kursen tydliggörs arbetsuppgifter och de ansvars-gränser som gäller i byggprocessens olika skeden ur ett installations-tekniskt perspektiv.

   Organisation

   I kursen ingår en omfattande konstruktionsövning som innebär ställningstagande utifrån de krav som byggnaden och dess tekniska system ska uppfylla samt val och utformning av system och detaljlösningar. Konstruktionsövningen innefattar även en avancerad tillämpning av luftbehandlingsteknik svarande mot ställda luftfuktighetskrav.
   Konstruktionsövningen följs, stödjs och bedöms av ett lärarlag samt erfarna konstruktörer från olika teknikkonsulter.
   I kursen ingår även laborationer i praktisk mätteknik. Mättekniken avser mätning av vatten och luftflöden, temperaturer samt beräkning av värme-flöden med hänsyn till aktuella mätonoggrannheter.

   Litteratur

   Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge Mats Dahlblom

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Godkänd obligatorisk konstruktionsövning och laborationer.
   Skriftlig tentamen med problemlösning. Fyrgradig betygsskala TH.
   Examination sker på de frågeställningar som arbetas med under lektions-tid samt på innehållet i kurslitteraturen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.