Kursplan för Ingenjörsmetodik CAD

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCAD
 • KurskodBOM240
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Byggnaders funktioner och utformning

   Syfte

   Kursen är en fortsättningskurs på cad-momentet i kursen BOM205 Byggnaders funktioner och utformning. Syftet med kursen är att ge teknologen vidare yrkesmässig förmåga att producera, hantera, analysera och kommunicera Byggnads Informations Modeller (BIM), samt tillämpa grundläggande programmering för att stödja informationsflöden och effektivare arbetsprocesser i samhällsbyggnadssektorn.
   Dessa kunskaper ligger till grund och tillämpas senare i utbildningsprogrammets olika tillämpningskurser.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Tillämpa BIM-verktyg för att förädla modeller och ritningar med syfte att ta fram detaljritningar för projekteringsskedet.
   • Tolka, förklara och förstå vikten av kravställning på informationsflöden kring BIM.
   • Tillämpa grundläggande programmering för att stödja informationsflöden och en effektivare arbetsprocess kring BIM.

   Innehåll

   Fokus i kursen kommer främst vara på BIM verktyg och hur dessa kan tillämpas för att stödja informationsflöden och arbetsprocesser inom samhällsbyggnadssektorn. Studenterna kommer att genomföra datorövningar och arbetsuppgifternas kopplade till tillämpningar att producera, hantera, analysera och kommunicera med hjälp av BIM.

   Organisation

   Kursen omfattar föreläsningar, datorövningar, obligatoriska arbetsuppgifter. Föreläsningar ligger till grund för att ge en teoretisk bakgrund som sedan tillämpas i datorövningarna och i arbetsuppgifterna.

   Litteratur

   Instruktionsfilmer, läromaterial och litteratur kommer delas och finnas på kurshemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Studenterna skall genomföra inlämningsuppgifter och datorövningar som sker under kursen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.