Kursplan för Design management

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign management
 • KurskodBOM186
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88113
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Projekt 5,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MSc program inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för design och beslutsprocesser från konceptuella faser som förstudie till mer konkreta projekteringsfaser inför produktion. Syftet är att introducera projekteringens olika delar och moment, organisering och ledning av projekteringsprocessen samt de verktyg och metoder som är tillämpliga. I denna kurs ligger fokus på projekteringsledning och användning av digitalt arbetssätt så som Byggnads Informations Modellerer (BIM). Kursen betonar därför särskilt betydelsen av ledarskap i projekteringsprocessen och hur nya tekniker och metoder såsom (BIM) påverkar processen mot ett mer integrerat arbetssätt. I detta sammanhang har ett nytt koncept kallat "Total BIM" börjat dyka upp, som stödjer ritningslös och modellbaserad projektering och produktion. Därigenom blir BIM produktionsanpassad och blir den dynamiska informationskällan på byggarbetsplatsen. Detta medför och ställer nya krav och förändringar på hur projekteringsprocessen genomförs och leds. Det krävs att nya arbetsmetodiker, resurser samt styrnings- och arbetsformer utvecklas, samt en ny typ av projektledning för att nyttan av ”Total BIM” skall uppnås fullt ut. I detta sammanhang är det viktigt att förstå dess möjligheter och implikationer i processen och hanteringen av dessa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå och kunna beskriva:
- de komplexa utmaningarna med den tvärdisciplinära projekteringsprocessen
- projekteringsledarens roll i byggprocessen och diskutera utmaningarna i projekteringsprocessen
- Byggnads Informations Modell (BIM) konceptet och vilka möjligheter och konsekvenser användandet dessa system ger projekteringsprocessen
- hur ritningslös och modellbaserad projektering och produktion kan genomföras

Känna till och kunna
- beskriva och diskutera olika roller och aktörer i projekteringsprocessen
- att beskriva och diskutera projekteringsprocessen
- beskriva, använda och diskutera digitala arbetsmetodiker och dess verktyg
- att delta i multidisciplinära arbetsgrupper i projekteringsprocessen
- beskriva och diskutera projekteringsledningens använder BIM i projekteringsprocessen
- kommunicera med andra aktörer i projekteringsprocessen på ett professionellt sätt

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar som tar upp designmetoder, projekteringsmetoder och projekteringsverktyg, inklusive BIM, med fokus på hur dessa hanteras för att leda och styra projekteringsprocessen mot produktion. Projektuppgifter, övningar och datorlaborationer avser att träna studenten på olika moment i projekteringsprocessen. Kommunikation och integration mellan olika discipliner är i focus, samt hur digitala verktyg kan stödja denna process.

Organisation

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och ett antal projektuppgifter och datorövningar kopplat till BIM.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektuppgifter och datorövningar utgör grund för betygssättning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.