Kursplan för Ledarskap och kommunikation

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership and communication
 • KurskodBOM030
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88120
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Ett företags prestationer tillskrivs ofta dess ledarskap, men vad är ledarskap? Likt många andra abstrakta begrepp kan ledarskap definieras på olika sätt beroende av vilket perspektiv man har, vilka personer som är inblandade samt sammanhanget. Delar av kursen kommer därför att problematisera ledarskap i en komplex och oviss värld. I denna kurs kommer ledarskap betraktas som förmågan att motivera människor att uppnå resultat som gynnar individen, gruppen, företaget samt, i förlängningen, hela samhället. För att kunna motivera behöver man också kunna kommunicera. Under antagandet att du en dag kommer vara i en ledande ställning är syftet med kursen att förbereda dig för den utmaningen genom att använda både teori och praktiska exempel.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förstå och redogöra för teori inom följande områden:
  • Kommunikation i organisationer
  • Ledarskapsprocesser och samspelet mellan ledare, medarbetare och situationen
  • Ledarskapskommunikation
  I slutet av kursen ska studenten även ha utvecklat sina praktiska färdigheter inom följande områden:
  • Generella kommunikationsfärdigheter: skriftliga, muntliga, kroppsspråk och sin förmåga att lyssna
  • Förmåga att kritiskt analysera: reflektion och granskning 
  • Förmåga att arbeta effektivt i grupper och team, samt att ta rollen som grupp-/lagledare
  • Förmåga att träna sina egna ledarskapsfärdigheter

  Innehåll

  Kursen blandar teori och praktiska tillämpningar och tränar kritiskt tänkande, samt kollektiv diskussion och reflektion kring vissa utvalda teman och ämnen. Studenterna förväntas aktivt träna och utveckla sina kommunikativa kompetenser genom att läsa, skriva, lyssna, och föra argument kring:
  - Ledarskap och självutvärdering
  - Ledarskap på gruppnivå
  - Ledarskap på individnivå
  - Ledarskapskompetenser
  - Utvärdering och förändringsprocesser i praktiken
  - Ledarskap och långsiktigt tänkande
  - Ledarskapsdilemman

  Organisation

  Kursen är uppdelad i workshops som leds av olika experter från både akademin och industrin. Varje workshop består av följande moment:
  - korta föreläsningar
  - praktiska övningar
  - reflektioner och diskussioner i mindre grupper

  Efter varje workshop förväntas studenterna göra en läs- och skrivuppgift i mindre grupper.

  Litteratur

  Bolden, R., Hawkins, B., Gosling, J. & Taylor, S. 2011. Exploring Leadership: Individual, Organizational & Societal Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
  Utvalda artiklar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kontinuerlig bedömning av veckovisa gruppuppgifter och en hemtenta i slutet av kursen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.