Kursplan för Effektiva byggproduktionsprocesser

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnConstruction, processes and management
 • KurskodBOM025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88115
 • Max antal deltagare75 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MSc program inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik, samt utbytesstudenter med motsvarande bakgrund.

Syfte

Byggbranschen står inför ett antal stora utmaningar: global konkurrenskraft, globala hållbarhetsmål, produktivitetsnivåer, energirelaterade frågor och effekter på individers fysiska och mentala hälsa. Syftet med denna kurs är därför tvåfaldigt: Först, att utveckla en förståelse för hur byggproduktionsprocesser organiseras, genomförs och hanteras; och andra, att utveckla en förståelse för hur design- och byggföretag kan implementera processer som möter ovannämnda utmaningar samtidigt som resursförbrukningen minimeras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna förstå och tillämpa teorier, begrepp och tekniker på byggprocesser, särskilt under produktion och med ett ledningsperspektiv. Denna kompetens inkluderar:
 • Förmågan att identifiera och välja rätt teori och tillvägagångssätt för att hantera utmaningar relaterade till byggprocesser, organisation och ledning.
 • Förmåga att dra praktiska insikter från teorier om, indikativt, mänskliga aktiviteter i byggprocesser, andra processteorier och lean construction.
 • Förmåga att analysera rollen som platsledning och projektledning, och deras relation till komplexa miljöer.
 • Förmågan att bedöma produktivitets- och prestationskoncept (deras fördelar och nackdelar)

Innehåll

Kursen integrerar teoretiska tillvägagångssätt med praktiska fall, med fokus på hur byggprocesser ska ledas och organiseras. Nyckelbegrepp inkluderar, men är inte begränsade till:
 • Produktionsprocess
 • Produktionsledning
 • Produktionskvalitet
 • Lean construction
 • Industrialiserat byggande
 • Produktivitet och prestationsmätning

Organisation

I kursen ingår obligatoriska seminarier och presentationer. Kursen består huvudsakligen av följande läraktiviteter:
 • (Främst) flippade föreläsningar
 • Gästföreläsningar från industrin och akademin
 • Fall och övningar
 • Två gruppuppdrag

Litteratur

Kursens litteratur består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar. De flesta av nämnda litteraturföremål är lätt tillgängliga via Chalmers Library men laddas också upp varje år på kursens Canvas-sida. När flippade föreläsningar äger rum, måste studenterna läsa motsvarande sessionslitteratur i förväg. Litteratur är indelade i obligatoriska och kompletterande (valfritt). När det kommer till varje sessions bilduppsättning laddas de vanligtvis upp före respektive kursdag.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen är relaterad till att uppnå de målen som nämnts tidigare i lärandemålen, och realiseras genom framgångsrikt genomförande av två uppgifter:
 • Uppgift 1 – Litteraturseminarium: Ett grupparbete som svarar för 30% av slutbetyget. Den detaljerade beskrivningen, såväl som tidsramen för att förbereda, handleda och presentera uppgiften, noteras varje år i schemat på kursens Canvas-sida.
 • Uppgift 2 – Byggplatsstudie, observationer av produktion och chefsintervju: Ett grupparbete som svarar för 70% av slutbetyget. Den detaljerade beskrivningen, såväl som tidsramen för att förbereda, handleda och presentera uppgiften, noteras varje år i schemat på kursens Canvas-sida.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.