Kursplan för Effektiva byggproduktionsprocesser

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnConstruction, processes and management
 • KurskodBOM025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88116
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Christian Koch
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MSc program inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik, samt utbytesstudenter med motsvarande bakgrund.

Syfte

Byggbranschen står inför en rad stora utmaningar; global konkurrenskraft, global hållbarhet och individer fysisk och psykisk hälsa. Syftet med kursen är: Först, utveckla en förståelse för hur byggprocesser är organiserade. För det andra, att utveckla en förståelse för hur design- och byggföretag kan utveckla processer som möter de utmaningar som finns genom att minimera resursanvändningen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- kunskap om hur du kan förstå och använda teorier, koncept och tekniker om byggprocesser.

Vilket innefattar:
- teorier om mänskliga aktiviteter i byggprocesser, andra processteorier och lean-approachen med fokus på att minska slöseri. 
- koncept för att värdera produktivitet och prestanda, fördelar och nackdelar.
- förmåga att identifiera och använda teorier och tillgångar till att lösa byggprocess-, organisations- och ledningsutmaningar, som komplexitet i koordineringen av involverade resurser dvs information, människor, material och maskiner
- analysera plats- och projektledningens roll, och dess relation till komplexa förhållanden, också omfattande leverantörer och underentreprenörer

Innehåll

I kursen blandas teoretiska diskussioner med verkliga praktikfall. Viktiga koncept är processer, organisering, ledning, lean-tänkande och prestationsmätning. Fokus är på hur du kan organisera och leda byggproduktionsprocesser

Organisation

Kursen har följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, inkl gästföreläsningar från industrin och akademin, kortare individuella övningsuppgifter och en gruppuppgift. I kursen ingår obligatoriska seminarier och presentationer.

Litteratur

Ett urval artiklar för detaljerad läsning och diskussion

Examination inklusive obligatoriska moment

I kursen ingår obligatoriska seminarier och presentationer.

Examination enligt lärandemål genom tre obligatoriska uppgifter:
Uppgift 1, övning 20 % av värderingen
Uppgift 2, grupparbete 40%.
Uppgift 3, gruppanteckning 40%.
Uppgift 3 innefattar inlämning av en skriftlig anteckning och en obligatorisk presentationsdag