Kursplan för Teknisk mikrobiologi

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied microbiology
 • KurskodBBT035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51144
 • Max antal deltagare40
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 31 Maj 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 em J
 • 21 Aug 2024 fm J
0217 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  KTK111 Kemi för ingenjörer, UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi, BBT030 Metabolism och molekylär bioteknik, matematisk analys i en och flera variabler, linjär algebra samt ordinära differentialekvationer motsvarande innehållet i kurser på TKIEK årskurs 1 och 2.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i mikrobiologi såsom vilka typer av mikroorganismer som förekommer i olika miljöer, vad krävs för att möjliggöra mikrobiell tillväxt, vilka odlingsmetoder som kan användas, samt grundläggande laborativ metodik. Kursen ger också en översikt över olika antibiotika angående verkningsmekanismer och resistensspridning. Kursen syftar vidare till att ge studenten verktyg för kvantitativ beskrivning och tolkning av mikrobiell tillväxt och produktbildning i bioreaktorer. Slutligen ges ett antal exempel på industriell användning av mikroorganismer. Tillsammans med KTK111, UCM010 och BBT030 ger kursen förkunskaper till MPBIO

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Redogöra för den stora variation som finns inom organismvärlden vad gäller näringsförsörjning och metabolism. - Förklara vilka olika odlingstekniker som förekommer för mikroorganismer, vilka för- och nackdelar dessa innebär och vilka förhållanden som råder vad gäller kinetik. - Förstå hur evolutionen verkar och hur denna kan utnyttjas inom biotekniken. - Förstå hur industriella biotekniska processer utvecklas. - Arbeta experimentellt med grundläggande mikrobiologisk metodik. - Redovisa för experimentellt arbete i form av en laborationsrapport. - Beräkna utbyten och reaktionshastigheter utgående från försöksresultat från mikrobiella odlingar samt kunna förstå och tolka simuleringar av mikrobiella produktionsprosesser.

  Innehåll

  Föreläsningar behandlar morfologi och grupper av mikroorganismer; mikroorganismers närings- och energiförsörjning; sterilisering och antibiotika; tillväxt och odlingstekniker för mikroorganismer; stökiometri, kinetik, materialbalanser och termodynamik; industriell mikrobiologi och biotekniska processer. Räkneövningar behandlar kvantitativ analys (stökiometri, kinetik och termodynamik) och simulering av biotekniska processer. Laborationerna behandlar sterilteknik, renodling av mikroorganismer på agarplattor och i flask kulturer, odling av jäst i bioreaktor, samt kvantitativ analys av cell- och metabolitkoncentrationer.

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar och obligatoriska laborationer samt skriftlig laborationsrapport.

  Litteratur

  Microbiology Blind Reader and Print Replica Editions available at purchase1st Edition, by Nina ParkerMark SchneegurtAnh-Hue Thi TuBrian M. ForsterPhilip Lister. OpenStax - free online book. 


  Bioprocess Engineering Principles By: Doran, Pauline M. Edition: 2nd ed. (eBook available through Chalmers library)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig betygsgrundande tentamen. För godkänd kurs krävs också godkänd laborationskurs. Betyg för laborationsrapporten inverkar på kursbetyget. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.