Kursplan för Metabolism och molekylär bioteknik

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMetabolism and molecular biotechnology
 • KurskodBBT030
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51143
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  KTK112 Kemi för ingenjörer, UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi Inledande cell- och molekylärbiologi

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en fundamental förståelse för centrala metabolismvägar och dess reglering. Dessutom att ge ett antal exempel på metoder som används inom modern molekylärbiologi och enzymteknologi, samt för studier av RNA och protein. Tillsammans med KTK112 Kemi för ingenjörer, UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi och BBT035 ger kursen förkunskaper till MPBIO

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar 
  • Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system 
  • Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser 
  • Förstå användningen av moderna tekniker för att studera och manipulera DNA, RNA och proteiner

  Innehåll

  • Termodynamik
  • Bioenergetik
  • Katabolism och anabolism
  • Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism
  • Oxidativa processer
  • Fotosyntes
  • Molekylärbiologins centrala dogm (informationsflödet från DNA till protein), Analys och manipulering av DNA
  • Analys av RNA
  • Analys av protein

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar samt obligatoriska laborationer

  Litteratur

  Appling, Anthony-Cahill and Mathews. Pearson: Biochemistry Concepts and Connections. (2016). ISBN 1-292-11200-X
  Alberts, Johnson, Lewis, Morgan and Raff. Molecular Biology of the Cell. 6, edition (2014)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig examen samt godkända laborationer

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.