Kursplan för Metabolism och molekylär bioteknik

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMetabolism and molecular biotechnology
 • KurskodBBT030
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51143
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 26 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

KTK112 Kemi för ingenjörer, UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi Inledande cell- och molekylärbiologi

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fundamental förståelse för centrala metabolismvägar och dess reglering. Dessutom att ge ett antal exempel på metoder som används inom modern molekylärbiologi och enzymteknologi, samt för studier av RNA och protein. Tillsammans med KTK112 Kemi för ingenjörer, UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi och BBT035 ger kursen förkunskaper till MPBIO

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar 
 • Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system 
 • Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser 
 • Förstå användningen av moderna tekniker för att studera och manipulera DNA, RNA och proteiner

Innehåll

 • Termodynamik
 • Bioenergetik
 • Katabolism och anabolism
 • Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism
 • Oxidativa processer
 • Fotosyntes
 • Molekylärbiologins centrala dogm (informationsflödet från DNA till protein), Analys och manipulering av DNA
 • Analys av RNA
 • Analys av protein

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar samt obligatoriska laborationer

Litteratur

Appling, Anthony-Cahill and Mathews. Pearson: Biochemistry Concepts and Connections. (2016). ISBN 1-292-11200-X
Alberts, Johnson, Lewis, Morgan and Raff. Molecular Biology of the Cell. 6, edition (2014)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen samt godkända laborationer

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.