Kursplan för Digitala verktyg - parametrisk design

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital tools - Parametric design
 • KurskodARK695
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46123
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande färdigheter i modellering, visualisering och grafisk kommunikation motsvarande kursen ARK093 Digitala verktyg.

  Syfte

  Kursens syften är att:
  - ge träning i att använda digitala verktyg för avancerad 3D-modellering och parametrisk design.
  - ge träning i att använda digitala styrda maskiner för att skapa fysiska modeller och prototyper. 
  - utveckla förmågan att välja lämpliga verktyg i en undersökande utformningsprocess och att i detta förstå olika verktygs möjligheter och begränsningar. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för de grundläggande begreppen inom parametrisk design - uppvisa färdigheter i olika digitala verktyg för parametrisk design av geometrier. Exempel på datorprogram: Rhino och Grasshopper - uppvisa färdigheter i olika teknologier för digital fabrikation. Exempel på digitalt styrda maskiner: Laserskärare och 3D-skrivare - reflektera över sin egen skapandeprocess, särskilt utifrån olika representationsformer de olika transformationer och geometrin genomgår

  Innehåll

  Digital 3D-modellering genom programmering Digitalt styrd tillverkning av fysiska modeller Presentation och utställning av tillverkade modeller och deras tillblivelseprocess

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar varvat med övningar och demonstrationer som i ett worhshop-liknande upplägg vägleder studenten till en slutinlämning. Upplägget kräver kontinuerlig närvaro.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs krävs aktiv medverkan i övningar och laborationer, godkänd slutpresentation samt godkänd portföljredovisning med en reflekterad sammanfatting av resultat och process.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.