Kursplan för Projekteringsmetodik husbyggnad

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding design methodology
 • KurskodARK675
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61120
 • Max antal deltagare48
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
  0217 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM205 Byggnaders funktioner och utformning
   BOM195 Byggnadsmaterial
   BOM265 Byggnadsteknologi
   BOM275 Samhällsplanering - grunder och tillämpning (rekommenderas)

   Syfte

   Kursen syftar till att studenten ska kunna tillämpa en praktiknära projekteringsmetod som hanterar energieffektiva lösningar, behagligt inomhusklimat och en byggnadsteknik i utveckling samt kunna verka för god ingenjörskonst i ett byggprojekts helhets- och detaljlösningar.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Med utgångspunkt i ett nytt eller avancerat byggnadstekniskt problem/projekt skall studenterna efter kursen kunna:
   - Beskriva problemområdet efter inledande föreläsningar.
   - Producera en omfattande utformning och hållbar helhetslösning av en byggnad. Med detta avses en integrering av byggnadsteknik, energieffektivitet och tekniska system för ett behagligt inomhusklimat.
   - Sammanställa förslaget i en utställning bestående av grafiskt korrekta ritningar i skalor som beskriver såväl helhet som tekniskt komplicerade detaljer.
   - Beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker inom och utanför högskolan

   Innehåll

   Sammanfogandet av byggnadsdelar och detaljer till en byggnad är en färdighet som uppstår genom övning. Stor vikt läggs på studentens arbete med detaljer där tekniska och estetiska perspektiv löper samman. Processen löper från grova utkast till precisa formella ritningar. En frivillig studieresa till Österrike syftar till att vidga perspektiven i husbyggnadsfrågor.

   Organisation

   Projektarbetet utförs i grupp.
   Föreläsningar, studiebesök och handledning anpassas efter aktuellt problem/projekt.

   Litteratur

   Anpassas till ett aktuellt byggnadstekniskt problem.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Det ges ingen tentamen i kursen.
   För att bli godkänd i kursen fordras godkänt projekt samt närvaro på alla föreläsningar, studiebesök, kritik, introduktioner och genomgångar. Projektarbeten bedöms med betygsskalan icke godkänt, 3, 4 och 5.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.