Kursplan för Ombyggnad och underhåll

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRefurbishment and maintenance
 • KurskodARK670
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61126
 • Max antal deltagare45
 • Min. antal deltagare25
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0217 Projekt 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM205 Byggnaders funktioner och utformning
   BOM195 Byggnadsmaterial
   BOM580 Bärande konstruktioner
   BOM265 Byggnadsteknologi
   BOM330 Installationsteknik, högskoleingenjör

   Syfte

   Kursens syfte är att ge studenten en helhetsbild av ett ombyggnadsprojekts olika skeden såsom utrednings- och projekteringsskede (produktbestämning) samt ge studenten en orientering i drift- och underhållsåtgärder. 

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Beskriva och använda begrepp kring ombyggnadsprocessen.
   - Förklara och beskriva fastighetsförvaltningens krav på projekterings- och arkivhandlingar.
   - Inventera och analysera ett ombyggnadsprojekts förutsättningar.
   - Föreslå en ritad lösning på byggnadsprogrammet och ta fram förslag utifrån ombyggnadsprojektets förutsättningar.
   - Utveckla sina kunskaper med avseende på ritningsarbete och muntlig framställning.
   - Beskriva och värdera eget och andras förslag
   - Identifiera och beskriva drift och underhållsbehovet hos en byggnad.
   - Förklara och välja lämpliga metoder för inspektion och kontroll av byggnader.
   - Förklara och välja lämpliga metoder för drift och underhållsåtgärder


   Innehåll

   Utöver den vanliga byggprocessen tillkommer specifikt för ombyggnad att mäta och inventera del av en byggnad samt dokumentera byggnadens tekniska, historiska och miljömässiga värden. Viktigt är att studenten kan sätta sig in i de ramar och regelverk som gäller beträffande ombyggnation.
   Grundläggande förutsättningar för underhåll av byggnader och definitioner och begrepp inom ämnesområdet introduceras. Studie av en byggnad med avseende på drift- och underhåll.

   Organisation

   Projektarbetet utförs i grupp.
   Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, övningar och handledning anpassas efter aktuellt problem/projekt

   Litteratur

   Litteratur anpassas till aktuellt projekt och meddelas inför kursstart

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Det ges ingen tentamen i kursen.
   För att bli godkänd i kursen fordras godkända projektarbeten samt närvaro på studiebesök, kritik, introduktioner och genomgångar. Projektarbeten bedöms med betygsskalan U, 3, 4 och 5.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2024-01-11: Examinator Examinator ändrat från Mikael Ekegren (miek) till Stefano Delia (stefano) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]