Kursplan för Virtuella verktyg i en materiell kultur

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVirtual tools in a material culture
 • KurskodARK385
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46140
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  ARK695 Digitala verktyg - parametrisk design eller motsvarande kunskaper

  Syfte

  Kursens syfte är att undersöka möjligheter och begränsningar vid arkitekters och ingenjörers användning av digitala verktyg

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - uppvisa färdigheter i att använda digitala modeller som verktyg för att utforska arkitektur.
  - reflektera över olika digitala verktygs styrkor och svagheter när de används i en gestaltningsprocess.

  Innehåll

  Programering in C# eller motsvarande program.
  Parametrisk design i Grashopper eller motsvarande program.

  Organisation

  Kursen är organiserad kring laborationer, workshops, föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas utveckla sina idéer och förslag genom programering och digital modellering.

  Litteratur

   

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt krävs så gott som 100% aktiv närvaro under föreläsningar, laborationer, seminarier och kritik samt redovisade och godkända modeller.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.