Kursplan för Arkitekturexkursioner

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnField trips
 • KurskodARK305
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46121
 • Max antal deltagare36
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Studieresa 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga

  Syfte

  Studieresans syfte är: att uppleva arkitektur i sitt sammanhang med sin fulla komplexitet och sin fulla kontext, att genom ett reflekterat iakttagande stärka förmågan till upplevelse, att genom ett analytiskt skissande förklara komplexiteter och kontexter samt att genom ett poetisk skissande lockas till inspiration för framtida projekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Uppvisa och vid en kritik försvara en dokumentation av iakttagelser och analyser gjorda före, under och efter studieresan. 

  Innehåll

  Inläsning av studieobjekt.
  Förberedande övningar i analytiskt och poetiskt skissande.
  Studieresa. 
  Bearbetning av material inför utställning/redovisning.

  Organisation

  Kursen inleds med inläsning av resans studieobjekt samt med förberedande övningar i analytiskt och poetiskt skissande. Under studieresan dokumenteras iakttagelser och intryck. Efter studieresan bearbetas materialet inför en avslutande utställning och kritik som också är kursens examination. 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Närvaro och godkänd redovisning av resedokumentation.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.