Kursplan för Arkitektur och teknikhistoria

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture and history of technology
 • KurskodARK202
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46126
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0220 Inlämningsuppgift 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Arkitekturhistoria ATH062 eller motsvarande

   Syfte

   Att genom studier av teorier, projekt och byggda exempel ur historien fram till nutid undersöka arkitekturens förhållande till tekniken, byggandets organisation och samhället i vid mening.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Redogöra för den historiska utvecklingen av material, produktionstekniker, kunnanden och tänkesätt.

   Reflektera över samband mellan arkitektur, teknik och övriga samhällssystem under olika historiska skeden.

   Visa en repertoar av exempel som synliggör växelspelet mellan arkitektur, teknik och samhälle.

   Innehåll

   Kursen behandlar relation mellan arkitektur och teknik genom historien. För byggandet relevanta aspekter som berörs är bland annat materialens tillgänglighet och transportsystemens utveckling, produktionsförhållanden som ekonomiska, organisatoriska, tekniska och juridiska system, byggnaders bärande system, byggnaders uppvärmning och klimatsystem, projekteringsmetodernas utveckling och inflytande, byggandets differentiering och arkitektyrkets framväxt. Kärnaspekten är teknikens relation till arkitekturen och arkitektoniskt skapande.

   Organisation

   Föreläsningar. Litteraturseminarier. Grupparbete. Modellbygge och skrivuppgift bestående av en egen fallstudie.

   Litteratur

   Bill Addis, Building. 3000 Years of Design, Engineering and Construction. London: Phaidon, 2007.

   Elias Cornell, Byggnadstekniken: metoder och idéer genom tiderna. 2. uppl. Stockholm: Byggförlaget, 1979.

   Andrea Deplazes (red.), Constructing Architecture : Materials, Processes, Structures. 3:e utökade utgåvan. Basel: Birkhäuser Verlag, 2013.

   Sture Samuelsson, Ingenjörens konst: material och konstruktion ger form. Stockholm: Balkong, 2015.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Godkända inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier.

    

    

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.