Kursplan för Nordisk arkitektur

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNordic architecture
 • KurskodARK079
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05128
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Behörighet till masterprogrammet.

  Syfte

  Denna kurs ger en översikt av nordisk och särskilt svensk arkitektur och stadsplanering, med särskild betoning på dess sociala och kulturella sammanhang.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Redogöra för ett antal aspekter av nordisk arkitektur, dess karaktär och förutsättningar. Redogöra för ett antal nordiska arkitekter och byggnader samt sätta in dem i ett kulturellt och historiskt sammanhang.

  Innehåll

  Kursen introducerar arkitektur i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) i urval. Valda rörelser, byggnader, projekt och texter presenteras i nationella, internordiska och internationella kontexter och diskuteras i förhållande till tendenser i tiden.

  Organisation

  Kursen grundar sig på föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar.

  Litteratur

  Claes Caldenby (ed.), Sweden : 20th-century architecture. München: Prestel, 1998.
  Kjeld Kjeldsen (ed.), New Nordic: architecture & identity. Humlebæk: Louisiana, 2012.
  Nils-Ole Lund, Nordic architecture, Arkitektens forlag, 2008.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt krävs aktivt deltagande i de olika kursmomenten.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.