Kursplan för Från idé till färdig byggnad

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFrom concept to existing building
 • KurskodAFT107
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45120
 • Max antal deltagare24
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
0219 Övning, del B 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet krävs godkänt i nedanstående kurser eller motsvarande:
AFT062 Boendets rum
ARK063 Stadsbostaden

Syfte

- Träna att göra arkitekt- och byggritningar
- Träna sig att gestalta och kommunicera i olika skalor
- Få insikt i byggprocessen och dagens träbyggnadsteknik genom praktiskt genomförande (modell).
- Få känsla för detaljens betydelse genom modellbygge.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Projekt
- förstå principerna för hur man presenterar en liten byggnad genom arkitekt- och byggritningar.
- förstå byggnadens uppbyggnad och konstruktion.
- förstå detaljernas betydelse för uttryck och kvalitet.
- förstå den praktiska byggprocessen genom det egna projektet.

Moment CAD-från skiss till presentation
- tillämpa CAD i skissande
- tillämpa CAD i färdigställande av arkitektritningar enligt branschstandard.

Innehåll

Studenterna gör erforderliga arkitekt- och byggritningar till en liten (10-20 kvm) byggnad av trä samt bygger skalenlig modell, 1:10. Studenterna mängd-, kostnads- och konstruktionsberäknar det egna projektet. Kursen påbörjas i juni och avslutas i september.

Organisation

Kursen organiseras i föreläsningar och teoretisk/praktiska moment.

Kursen har ett maximalt antal deltagare: Kursen är öppen för max 15 projekt. Två studenter kan samarbeta i ett projekt och i dessa fall kan fler än 15 studenter antas till kursen.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs godkända ritningar och modell. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.