Kursplan för Kropp, rum, bilder

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBody, space, image
 • KurskodAFO170
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45124
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0194 Övning 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 45123
  • Max antal deltagare40
  • Sökbar för utbytesstudenterNej

  Poängfördelning

  0194 Övning 3 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Svenska.

   Syfte

   Deltagarna i denna 2-poängskurs arbetar efter en fastlagd studieplan som behandlar olika aspekter på teckning efter levande modell. Syftet är att utveckla färdigheter i teckning. Att försöka finna sambandet mellan ett studium av människokroppen i vila och rörelse i förhållande till det omgivande rummet och arkitektonisk formgestaltning. Att i studier av människokroppen fundera över hur människan agerar i de rum som skapas inom arkitekturen.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - förstå samband mellan ljus/skugga och upplevd form. - förstå samband mellan tyngdpunkt, balans, stöd, yta och kroppen. - visa färdigheter i teckning.

   Innehåll

   Kursen omfattar 16 studietillfällen á 3 tim med arbete efter modell med bl a följande delmoment: 1. Anatomi - föreläsning, demonstration och övning, 2x3 tim 2. Den konstnärliga traditionen i figurteckning, 3 tim 3. Figur i rum, 2x3 tim 4. Figur i rörelse, 2x3 tim 5. Kroki - linjeteckning, 2x3 tim 6. Formteckning - ljus och skugga, 2x3 tim 7. Gestaltning av sinnesstämningar Kursen avslutas med ett övningsmoment där deltagarna individuellt skall sammanställa sina teckningar i en tematisk redovisning av kursens innehåll. Denna sammanställning skall ge material till en gemensam utställning.

   Litteratur

   Peter Dahl: Modellteckningens grunder Kenneth Clark: The Nude Barcay: Anatomy for artists Liam Brady: The psychology of the nude samt stenciler från avdelningen.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt betyg på kursen krävs närvaro i samtliga övningsmoment och godkänt resultat av arbetet. Genomförd och godkänd slutredovisning. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.