Kursplan för Ritteknik: CAD för arkitekter

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided design for architects
 • KurskodADM020
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45132
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Övning 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Kursens syften är att: - ge träning i skissande och ritteknik med CAD - ge ritningsförståelse. - använda CAD i en process från idé till färdiga byggritningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

tillämpa CAD (Digitala designverktyg) i arkitekturskissande tillämpa CAD i färdigställande av arkitektritningar.

Innehåll

Genomgång av CAD-verktyg (Digitala designverktyg) för branschtillämpning. Större delen av kursen omfattar skissande och ritande av en egendesignad mindre byggnad. Alternativa tillämpningsuppgift kan diskuteras.

Organisation

Kursen inleds med en kort introduktion kring verktyg och metoder för att rita en byggnad. Därefter arbetar studenten enskilt eller i par med att gestalta/rita en egendesignad byggnad. Inlämningen är färdigställda ritningar och i förekommande fall en modell.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i övningar och godkända inlämnade ritningar. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.