Kursplan för Byggnadsakustik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding acoustics
 • KurskodACE200
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22113
 • Max antal deltagare27 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskap inom akustik är av fördel.

Syfte

Kursen ger möjligheten att specialiserar sig inom byggnadsakustik med mål att skapa ett främjande inneklimat. Kursen fokuserar på byggnadsakustik för studenter som redan har en grundläggande utbildning inom akustik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå effekten av den akustiska miljön i byggnader på människors hälsa och välbefinnande.
Definiera och analysera krav på en bra akustisk miljö inomhus utifrån ett kundperspektiv baserande på psykoakustiska kriterier
Förklara fysiken bakom spridningen av ljud och vibrationer i byggnadskonstruktioner 
Utvärdera inverkan av olika designlösningar på byggnaders prestanda med avseende på ljud och vibrationer
Tillämpa modeller och verktyg för att designa byggnaders akustiska prestanda och utvärdera kritiskt deras resultat 
Planera, implementera och utvärdera akustiska inomhusmiljöer i ett team.
Förstå och använda standarder inom byggnadsakustik

Innehåll

Kursen innehåller följande element
Utmaningar med hänsyn till ljud och vibrationer relaterade till olika byggnadssystem och byggnadskonstruktioner med särskilt fokus på träbyggande
Säkerställande av god akustisk prestanda i det tidiga designskedet av byggnader
Numeriska verktyg som statistisk energianalys för att förutsäga akustikprestanda hos byggnader och delar av byggnader
Predikteringsmodeller för ljudisolering av skiljeväggar som väggar, fönster och dörrar
Utbredning av vibrationer i byggnader
Subjektiv utvärdering av akustiska miljöer
Typiska källor till buller och vibrationer inuti byggnader, såsom värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i byggnader (HVAC), hissar och vattenförsörjning.
Standarder och lagstiftning rörande byggnadsakustik.
Implementering och utvärdering av akustiska miljöer

Organisation

Kursen omfattar följande inlärningsaktiviteter:
Föreläsningar och ett större projektarbete som innehåller akustisk dimensionering av en byggnad.

Litteratur

Material som tillhandahållas på kurshemsidan (www.ta.chalmers.se).
Tor Erik Vigran (2008) Building Acoustics, CRC Press

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektarbete

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Block Block C tillagt av Utbildningssekreterare
   [Kurstillfälle 1]