Kursplan för Musikakustik

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMusical acoustics
 • KurskodACE170
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38111
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs inom akustik.

Syfte

Musikinstrument är del av vårt kulturella arv och utvecklades över flera tusen år. Funktionen av musikinstrument, t ex ljudalstring och ljudutstrålning är ytterst komplexa processer. Många av mekanismerna är samma hos musikinstrument och maskiner, t ex ljudgenerering p g a friktion mellan stråke och sträng och mellan hjul och räls. Musikinstrument ger också insikt i hur människor upplever ljud och vibrationer. Denna kunskap är också viktigt inom t ex rumskakustik eller ljuddesign för tekniska applikationer. Kursens syfte är att ge en bred översikt över mekanismer bakom ljudalstring och ljudutstrålning hos musikinstrument, en kunskap som också är användbar i andra områden inom akustik där ljud och vibrationer spelar en viktig roll.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Klassificera och förklara musikinstrument med hänsyn till deras historia, funktion och användning inom musik.
 • Tillämpa metoder för att beskriva musikinstrument och deras klangfärg och fysikalisk funktion.
 • Tillämpa metoder och kunskap från musikakustik till andra områden inom vibrationsanalys och bullerbekämpning.
 • Tillämpa kunskapen för att bedöma kvalitén och spelbarheten hos olika instrument.

Innehåll

 • Övertoner och intervaller.
 • Förhållande mellan grundton och övertoner, formanter, icke-harmoniska övertoner, upplevelse av ljud.
 • Form, historia, funktion, intonation, klangfärg, direktivitet och användning inom musiken för stränginstrument, flöjt, träblåsinstrument, brass, slagverk, synthesizers och röst.
 • Relevanta parametra för konserthus och scenakustik.
 • Metoder för insamling av parametrar som beskriver akustiska egenskaper.

Organisation

Kursen består av 14 föreläsningar och ett antal experimentella övningar.

Litteratur

Rekommenderad kurslitteratur är N. H. Fletcher & T. D. Rossing, 1997, The Physics of Musical Instruments, 2nd Edition, Springer

Examination inklusive obligatoriska moment

Baseras på rapport för projektarbete.