Kursplan för Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnConstruction logistics and supply chain management
 • KurskodACE130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88112
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2020 fm J
 • 05 Jan 2021 fm J
 • 20 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörig för studier på Mastersnivå, företräde för studenter inskrivna på MPDCF/MPDCM.

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området bygglogistik och supply chain management i byggsektorn inklusive logistiska begrepp och koncept. Kursen fokuserar på att skapa förmåga att tillämpa grundläggande metoder och verktyg för analys av logistik och de organisationer och processer som ingår i flödet av varor och information, med ett särskilt fokus på att skapa hållbara lösningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för målsättningarna inom bygglogistik och försörjningskedjan.
 • Redogöra för centrala processer, resurser och aktörer i försörjningskedjan.
 • Applicera kunskap inom området för att sammanställa funktionella logistiklösningar i byggprojekt. 
 • Jämföra, analysera och utvärdera olika alternativa strukturer och lösningar inom bygglogistik, inklusive effekter på hållbarhet. 
 • Redogöra för utformning och funktion vad gäller paketering, lagerhållning, transport och materialhantering i det fysiska materialflödet i byggsektorn.
 • Beskriva utformning och nyttan av informationssystem inom bygglogistik och försörjningsstrukturer. 
 • Beskriva och utvärdera planerings- och kontrollmekanismer inom bygglogistik och försörjningsstrukturer. 
 • Analysera kännetecken och funktion av interaktionsmönster och relationer i försörjningsstrukturer i byggnätverket. 
 • Uppvisa en förståelse för samtida möjligheter och utmaningar inom bygglogistik och försörjningsstrukturer som en del av ett hållbart samhällsbyggande.  

Innehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse och överblick över området bygglogistik och supply chain management i byggsektorn. Följande ämnen ingår i kursen:
 • Sammanhanget som bygglogistik och försörjningskedjan i byggsektorn är inbäddat i och relaterar till.
 • Sammansättningen av aktiviteter, resurser och aktörer i försörjningskedjan i byggsektorn.
 • Uppgiften supply chain management ska uppfylla i byggsektorn.
 • Strukturen hos bygglogistiksystemet inklusive materialförsörjning, produktion och distribution.
 • Det fysiska materialflödet i byggsektorn: paketering, lagerhållning, materialhantering och transport.
 • Informationsflödet i bygglogistik.
 • Planering och uppföljning av bygglogistik och försörjningskedjor i byggsektorn.
 • Interaktionsmönster, relationer och samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan i byggsektorn.
 • Samtida möjligheter och utmaningar inom bygglogistik och försörjningsstrukturer vad gäller förtätning i stadsmiljö, digitalisering och hållbarhet.

Organisation

Kursen baseras på en kombination av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Kursen tillämpar teori och praktiskt förfarande, kritiskt tänkande, kollektiv reflektion och diskussion. Föreläsningar och seminarier är interaktiva och studenter förväntas deltaga aktivt i alla läroaktiviteter, såsom diskussioner i klass, vilket kräver individuell förberedelse.

Litteratur

Grundläggande kursbok i bygglogistik och supply chain management i byggsektorn kompletteras med vetenskapliga artiklar i databaser kopplade till Chalmers bibliotek. En mer detaljerad litteraturhänvisning presenteras på kurshemsidan innan kursens start. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination inkluderar skriftligt grupparbete, muntlig presentation, närvaro på obligatoriska kurstillfällen (inklusive föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier) och skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-04-03: Block Block C tillagt av Viktoria Sundquist
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten